Helion


Szczegóły ebooka

Fenomen normatywności

Fenomen normatywności


Książka stanowi próbę zmierzenia się z zagadką normatywności. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, jak należy rozumieć pojęcia normatywne, takie jak obowiązek, powinność czy poprawność. Analizują także normatywny wymiar rozmaitych dziedzin ludzkiego życia – moralności, prawa i języka. Stawiają wreszcie problem granic normatywności, rozważając go w kontekście sporu o tzw. błąd naturalistyczny.
Fenomen normatywności to unikalna w polskiej literaturze filozoficznej próba spojrzenia na kwestie związane z normatywnością w całej ich złożoności, a przy tym poszukująca wspólnych podstaw dla rozmaitych wcieleń dyskursu normatywnego. Autorzy stawiają prowokacyjną tezę, że utrwalony przez filozofów nowożytnych schemat rozważań o normatywności stanowi przeszkodę w zrozumieniu, czym ona jest.

 

Autorzy:

 

Anna Brożek – filozof i pianistka, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka 8 książek, w tym Principia musica (Semper 2008), Kazimierz Twardowski. Die Wiener Jahre (Springer 2011) i Theory of Questions (Rodopi 2012) oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu metodologii, semiotyki logicznej, aksjologii, historii filozofii polskiej i muzykologii.

 

Bartosz Brożek – filozof i prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ oraz Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Autor lub współautor 11 książek, w tym Normatywność prawa (Wolter Kluwer 2012), Rule-following. From Imitation to the Normative Mind (Copernicus Center Press 2013) oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu filozofii prawa, etyki, filozofii nauki, filozofii logiki i kognitywistyki.

 

Jerzy Stelmach – filozof i prawnik, profesor zwyczajny, doktor honoris causa uniwersytetów w Heidelbergu i Augsburgu, kierownik Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ, autor lub współautor kilkuset artykułów naukowych i kilkunastu książek, w tym Die hermeneutische Auffasung der Rechtsphilosophie (Gremer 1991), Methods of Legal Reasoning (Springer 2006) oraz Sztuka negocjacji prawniczych (Wolters Kluwer 2011). 

Wstęp. 7


Część pierwsza
Podstawy normatywności
Pojęcie normatywności (Bartosz Brożek). 19
O problemie prawdziwości norm inaczej (Jerzy Stelmach). 45
Autorytet deontyczny i epistemiczny w sytuacji imperatywnej (Anna Brożek). 55

 

Część druga
Oblicza normatywności
Normatywność znaczenia (Bartosz Brożek). 79
Generatywy i operatywy (Anna Brożek). 103
Normatywność w etyce i prawie (Bartosz Brożek). 127

 

Część trzecia
Granice normatywności
Błąd naturalistyczny z metodologicznego punktu widzenia (Anna Brożek). 153
Błąd naturalistyczny z perspektywy logicznej (Bartosz Brożek). 179
Błąd naturalistyczny i antynaturalistyczny w dyskursie normatywnym (Jerzy Stelmach). 195
A jeśli powinność nie istnieje? (Jerzy Stelmach). 205

 

Źródła tekstów. 213
Bibliografia. 215
Indeks osobowy. 223