Helion


Szczegóły ebooka

Dialog techniczny jak stosować nową instytucja i w jakim celu została wprowadzona do ustawy Prawo zamówień publicznych

Dialog techniczny jak stosować nową instytucja i w jakim celu została wprowadzona do ustawy Prawo zamówień publicznych

Jeżeli chcesz opisać przedmiot zamówienia oraz skonstruować siwz tak, aby uzyskać najkorzystniejszy przedmiot zamówienia zarówno z technologicznego jak i ekonomicznego punktu widzenia, powinieneś skorzystać z dialogu technicznego! Dzięki tej instytucji:

 • będziesz uprawniony do skonfrontowania swoich rzeczywistych potrzeb z możliwościami ich realizacji;
 • będziesz mógł konsultować siwz oraz warunki umowne tak, aby usprawnić i uskutecznić realizację przedmiotu zamówienia;
 • możesz ustalić pozacenowe kryteria oceny ofert;
 • skrócisz przebieg samego postępowania o udzielenie zamówienia;
 • ograniczysz koszty realizacji zamówienia;
 • realnie zmniejszysz liczbę odwołań dotyczących zapisów siwz;
 • zmniejszysz ryzyko unieważnienia postępowania ze względu na brak ofert wykonawców.
Jeżeli zatem chciałbyś wykorzystać w swojej pracy instytucję dialogu technicznego, a nie wiesz, jak to zrobić e-book Dialog techniczny jak stosować nową instytucje i w jakim celu została wprowadzona do ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzi Cię krok po instytucji dialogu technicznego, wskaże newralgiczne miejsca oraz rozwieje wszelkie wątpliwości!

 • Tytuł: Dialog techniczny jak stosować nową instytucja i w jakim celu została wprowadzona do ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Autor: Dominika Perkowska
 • ISBN Ebooka: 978-83-269-2111-7, 9788326921117
 • Data wydania ebooka: 2013-11-12
 • Identyfikator pozycji: e_5513
 • Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka