Helion


Szczegóły ebooka

Dokumenty od wykonawców nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów zmienia spojrzenie na zamówienia publiczne

Dokumenty od wykonawców nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów zmienia spojrzenie na zamówienia publiczne

Dokładne omówienia znowelizowanych regulacje oraz nowych przepisów tego rozporządzenia. W publikacji znajdują się odpowiedzi na pytania:

 • w jaki sposób wykonawcy mogą udowodnić swoje doświadczenie;
 • czy wykonawcza ma obowiązek przedkładania dowodów realizacji zamówienia, gdy wykonuje prace na rzecz podmiotu, który jest jednocześnie zamawiającym;
 • jak zmienił się wykaz robót, którego zmawiający może żądać od wykonawców;
 • jakie nowe możliwości ma wykonawca na udokumentowanie swoich uprawnień;
 • w jakich sytuacjach wykonawca może polegać na sytuacji ekonomicznej podmiotu trzeciego;
 • czy zamawiający może także zobowiązać wykonawców do ujawnienia w ofertach nienależycie wykonanych umów.
E-book przeznaczony dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Tytuł: Dokumenty od wykonawców nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów zmienia spojrzenie na zamówienia publiczne
 • Autor: Agata Hryc-Ląd
 • ISBN Ebooka: 978-83-269-2251-0, 9788326922510
 • Data wydania ebooka: 2013-11-12
 • Identyfikator pozycji: e_5515
 • Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka