Gospodarka

Krótka historia ekonomii

Niall Kishtainy

Kryzys klimatyczny? Prawdy, półprawdy i kłamstwa - co wiemy, czego nam się nie mówi i jaka naprawdę czeka nas przyszłość

Steven E. Koonin

Metodyka analizy strategicznej przedsiębiorstwa na potrzeby integracji produktowo-usługowej

Justyna Kozłowska

Miasto-region-gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie urodzin Prof. Ludwika Straszewicza

Tadeusz Marszał

Miejsce i rola Krymu w polityce rosyjskiej i międzynarodowej

Natasza Duraj

Model prawny systemu gospodarki odpadami. Studium administracyjno-prawne

Piotr Korzeniowski

Model zarządzania technologiami w przedsiębiorstwie klastrowym - studium przypadku

Elżbieta Krawczyk-Dembicka

Modele biznesowe na nowym zintegrowanym rynku energii

Bożena E. Matusiak