Helion


Szczegóły ebooka

Energia Miłości. Duchowy podręcznik o nas samych, naszych duszach, miłości, przeszłości i teraźniejszości

Energia Miłości. Duchowy podręcznik o nas samych, naszych duszach, miłości, przeszłości i teraźniejszości


Od najmłodszych już lat poszukujemy miłości, sensu życia, szczęścia, radości. Inwestujemy niemałe pieniądze w uzdrawianie siebie i polepszanie własnych warunków życia – nie zawsze osiągając spodziewany rezultat. Dzieje się tak nie tylko przez rozwój zamknięty w jednej jaźni, tu osobowej, materialnej, co przez niedostateczną ilość informacji na temat otaczającego nas świata, jego aspektu duchowego. 

Książka którą trzymasz w dłoni jest pozycją niezwykłą, głęboką, mistyczną. W swoim przesłaniu skierowanym do wszystkich bez względu na narodowość, płeć, wykształcenie, wiek, wyznawaną religie, filozofię życia – odpowiada na wiele trudnych pytań. Autor niniejszej książki, Nikodem Marszałek, przedstawia swoją siedmioletnią podróż duchową w rejony naszego własnego wnętrza i otaczającego świata. Dzięki temu każdy z nas ma szanse poznać i pogodzić w sobie różne aspekty własnego człowieczeństwa, obudzić sferę wewnętrznej duchowości. 

Co nas dotyka, dotyka bezpośrednio duszy.Autor tej książki zaprasza w podróż w nieznane, by odkryć i zrozumieć  zjawiskowe elementy wewnętrznej układanki: psychiki i ciała, duszy i energii, przepływu i dostatku, grzechu i karmy, nieba i piekła, oświecenia i zbawienia, życia i śmierci, sukcesu i porażki, pracy i zdrowia, duszy i Wyższej Jaźni.

„Medytacja, praca nad sobą, duchowość przenosi się na poziom codzienności. Tu ani nie śnisz, ani nie marzysz, żyjesz w wolności i wyborach w zgodzie ze sobą i swoimi potrzebami. Bo kontakt z własną duszą i Wyższą Jaźnią jest nie do zastąpienia. Patrzysz się na siebie i wiesz wszystko, co potrzebujesz. Świat >>tam wyżej<< wcale nie jest piękniejszy, wspanialszy, jest bez wątpienia inny, natomiast kierowanie własnych zasobów do osiągnięcia nirwany, oświecenia, piątego wymiaru, astralu przeczy naszemu istnieniu. Jesteśmy jako całość: osobowość – dusza – Wyższa Jaźń esencją świata fizycznego i duchowego”. 

Zastosuj nową wiedzę w codziennym życiu – zdejmując z siebie hamujące kajdany i obudź uśpione zmysły.  


Nikodem Marszałek — autor Motywacji bez granic i Odrodzenia Feniksa (obie z 2005 roku) oraz Bądź zawsze sobą (2015). Razem z najbliższymi współpracownikami przyczynił się do stworzenia nowej metody pracy nad sobą, łączącej pracę umysłu, ciała i psychiki z duszą i energiami. Najnowsza książka w otwarty, przystępny sposób przedstawia wynik siedmioletnich badań, medytacji, obserwacji nad wielowymiarowością naszego istnienia, pochodzenia oraz nowych sposobów pracy nad sobą.

Wstęp (7)

Podziękowania (17)

CZĘŚĆ I. ODKRYJ ŚWIAT PRZED SOBĄ

Rozdział 1. Wszyscy jesteśmy uduchowieni (21)

Rozdział 2. Gęstości i ciała subtelne osobowości (28)

Rozdział 3. Gęstości i ciała subtelne duszy i Wyższej Jaźni (36)

Rozdział 4. O indywidualizacji i duszach zbiorowych (46)

Rozdział 5. Dusze eteryczne i astralne - przykłady (56)

Rozdział 6. Życie i śmierć, czyli o reinkarnacji (65)

Rozdział 7. Pieczętowanie energii zmarłych (75)

Rozdział 8. Podświadomość zbiorowa i karma rodowa (86)

Rozdział 9. System Karmiczny i odrabianie karmy (102)

Rozdział 10. Hierarchia Światła i jej wpływ na wolną wolę (113)

CZĘŚĆ II. WSZYSCY POCHODZIMY Z MIŁOŚCI

Rozdział 11. Początki naszego istnienia (127)

Rozdział 12. Powoływanie dusz (134)

Rozdział 13. Podział na "wolno" - "nie wolno" (137)

Rozdział 14. Bóg i chóry anielskie (143)

Rozdział 15. Pierwotni ludzie i pierwotne zwierzęta (153)

Rozdział 16. Piekła i książęta piekielni (158)

Rozdział 17. Fantastyka, czyli o historii światów (179)

Rozdział 18. Buddyzm i niespełnione oświecenie (190)

Rozdział 19. Biali mistrzowie i zbiorniki energetyczne (198)

Rozdział 20. Poza dualnością yin yang (205)

CZĘŚĆ III. POZNAJ I UZDRAWIAJ SIEBIE

Rozdział 21. Rodziny duchowe (215)

Rozdział 22. Różne gatunki dusz i osobiste reiatsu (235)

Rozdział 23. Praca z duszą (241)

Rozdział 24. Czakry jako wiry życia (256)

Rozdział 25. Rodzaje obciążeń karmicznych (269)

Rozdział 26. Ataki energetyczne (283)

Rozdział 27. Budzenie świadomości i aktywność fizyczna (301)

Rozdział 28. Samodzielna praca z duszą - przykłady (312)

Rozdział 29. Energia miłości (339)

Rozdział 30. Ekologia osobista (348)

Zakończenie (355)

Od autora (361)

Słownik najważniejszych pojęć używanych w książce (369)