Helion


Szczegóły ebooka

 
Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie III zaktualizowane

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie III zaktualizowane


Giełda od A jak „akcja” do Z jak „zysk”

Ta książka to skarbnica podstawowych informacji o polskiej giełdzie. Podstawowych, czyli takich, które powinien koniecznie poznać początkujący inwestor, zanim zdecyduje się na ulokowanie środków finansowych w akcjach spółek. Brak tej wiedzy może mieć bardzo negatywne skutki dla portfela osoby rozpoczynającej przygodę z rynkiem akcji. Wydaje się zresztą, że luki w edukacji giełdowej na poziomie podstawowym wykazują także gracze o dłuższym stażu.

Problemy światowego systemu finansowego w latach 2007 – 2009 oraz późniejszy kryzys zadłużeniowy w strefie euro dotknęły również GPW i uszczupliły portfele krajowych inwestorów o niewyobrażalne wcześniej kwoty. Krach z ostatnich lat porażał skalą, jednak przecież kryzysy na rynkach akcji to nie nowość w świecie wielkich pieniędzy. To, co uderza najbardziej, to fakt, że przecież przynajmniej strat można było uniknąć. Inwestorom w okresie galopującej hossy często wydaje się, że gra na giełdzie to łatwa i przyjemna droga do fortuny. Niestety, większość z nich nawet nie przypuszcza, jak bardzo się myli.

Nim więc rzucisz się na fale oceanu giełdowych wzrostów i spadków, dowiedz się:

 • jakie opłaty czekają na Ciebie,
 • z jakimi rodzajami ryzyka musisz się liczyć i jak się przed nimi ustrzec,
 • co jest ważne w kwestii giełdowych zleceń,
 • czym są i jak należy czytać indeksy giełdowe,
 • w co możesz inwestować — akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, produkty strukturyzowane,
 • jak skutecznie analizować wartość spółek,
 • jak powinien wyglądać poprawnie zbudowany portfel inwestycyjny.

Wprowadzenie (9)

CZĘŚĆ I. ZANIM ZACZNIESZ INWESTOWAĆ...

Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? (13)

 • Na co zwracać uwagę? (14)
  • Opłaty i prowizje (14)
  • Oferta kredytowa (14)
  • Oferta analityczna (15)
  • Jakość systemu internetowego (17)
  • Dostępność POK-ów (17)

Rozdział 2. Naucz się rozpoznawać ryzyko (19)

 • Ryzyko niejedno ma imię (20)
  • Ryzyko finansowe i operacyjne przedsiębiorstwa (20)
  • Ryzyko stopy procentowej (21)
  • Ryzyko inflacji (23)
  • Ryzyko podatkowe (23)
  • Ryzyko polityczne (23)
  • Ryzyko rynku akcji (24)
  • Ryzyko walutowe (25)
  • Ryzyko cen surowców (25)
  • Ryzyko kredytowe (26)
  • Ryzyko płynności (26)
  • Ryzyko osobiste (26)
  • Ryzyko emocjonalne (27)
 • Jak zmniejszyć ryzyko? (27)
  • Po pierwsze: dywersyfikuj (27)
  • Po drugie: ograniczaj straty (28)
  • Po trzecie: odrób pracę domową (29)
  • Po czwarte: uporządkuj własne finanse (31)
  • Po piąte i najważniejsze: zawsze porównuj zysk z ryzykiem (31)

CZĘŚĆ II. JAK DZIAŁA GIEŁDA?

Rozdział 3. System notowań? A co to takiego? (35)

Rozdział 4. Wszystko, co warto wiedzieć o zleceniach (37)

 • Jak wygląda arkusz zleceń? (37)
  • O czym jeszcze informuje arkusz notowań? (38)
 • Zlecenia dostępne na GPW (39)
  • Zlecenie z limitem ceny (39)
  • Zlecenie "po każdej cenie" (42)
  • Zlecenie "po cenie rynkowej" (42)
  • Zlecenie PEG (43)
  • Dodatkowe warunki przy składaniu zleceń (45)
  • Jak długo trwa zlecenie? (47)
  • Przeprowadzanie i rozliczanie transakcji (48)

Rozdział 5. Systemy notowań na GPW (51)

 • Notowania jednolite (51)
  • Przebieg notowań jednolitych (51)
 • Notowania ciągłe (53)
  • Przebieg notowań ciągłych (53)
  • Notowania instrumentów pochodnych (54)

Rozdział 6. Rzut okiem na rynek, czyli indeksy giełdowe (55)

 • Co mierzą indeksy? (55)
  • Indeks ważony cenami (56)
  • Indeksy równoważone (56)
  • Indeks ważony wartością rynkową (56)
  • Indeksy cenowe i dochodowe (57)
 • Puls GPW - indeksy giełdowe (57)
  • WIG (57)
  • WIG30 (59)
  • WIG50 (60)
  • WIG100 (60)
  • Indeks WIG-Plus (60)
  • Indeks WIGdiv (60)
  • Indeks RESPECT (60)
  • NCIndex (61)
  • Indeksy narodowe (61)
  • Indeksy sektorowe (61)
  • Indeksy pochodne dla WIG30 (62)

CZĘŚĆ III. DO WYBORU, DO KOLORU, CZYLI INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO

Rozdział 7. Instrumenty pierwotne (65)

 • Akcje (65)
  • Prawa i obowiązki akcjonariuszy (66)
  • Gdzie notowane są akcje? Rynki akcji w Polsce (69)
 • Obligacje (70)
  • Rynki obligacji w Polsce (70)
  • Ile kosztuje obligacja? (71)
  • Oprocentowanie obligacji (71)
  • Jak czytać notowania obligacji? (74)
  • Sprawiedliwa cena obligacji (76)
  • Analiza obligacji (77)

Rozdział 8. Instrumenty pochodne (81)

 • Kontrakty terminowe (81)
  • Rozliczanie dostawne i bezdostawne (pieniężne) (82)
  • Kontrakty futures i forward (83)
  • Nazewnictwo kontraktów na GPW (83)
  • Depozyty zabezpieczające i dźwignia (84)
  • Pozycja długa i krótka na kontrakcie (84)
  • Specyfikacja kontraktów terminowych (87)
 • Opcje (87)
  • Put i call (88)
  • Rozliczanie transakcji (89)
  • Charakterystyka opcji giełdowych (89)
  • Nazewnictwo opcji (90)
  • Przykłady transakcji na opcjach (90)
  • Opcje plain-vanilla i opcje egzotyczne (94)
 • Inne instrumenty pochodne (94)
  • Prawo do akcji (PDA) (95)
  • Prawo poboru (95)
  • Warrant (96)
  • Certyfikat inwestycyjny (96)
  • ETF (96)

Rozdział 9. Produkty strukturyzowane (99)

 • Co to jest produkt strukturyzowany? (100)
  • Ochrona kapitału (100)
  • Ustalony czas trwania inwestycji (101)
  • Stopa zwrotu oparta na określonej z góry formule (101)
  • Wbudowany instrument pochodny (102)
 • Jak działają produkty strukturyzowane? (102)
  • Mechanizm funkcjonowania produktów strukturyzowanych (103)
  • Współczynnik partycypacji (104)
  • Poziom ochrony kapitału (105)
  • Skąd się biorą obligacje? (106)
  • Skąd się biorą opcje? (107)
  • Na czym zarabia emitent struktur? (107)

CZĘŚĆ IV. JAK INWESTOWAĆ, ŻEBY ZARABIAĆ?

Rozdział 10. Metody zarządzania pieniędzmi (111)

 • Etapy ewolucji inwestora (111)
 • Efektywność rynku, czyli dlaczego trzeba być samodzielnym? (112)
  • Efektywność słaba (115)
  • Efektywność średnia (115)
  • Efektywność mocna (115)
 • Co ma efektywność do samodzielności? (116)
 • Metody zarządzania portfelem (116)
  • Analiza fundamentalna (117)
  • Analiza techniczna (117)
  • Analiza portfelowa (117)

Rozdział 11. Analiza fundamentalna (119)

 • Ile naprawdę warta jest firma, czyli idea wartości wewnętrznej (119)
  • Dlaczego stosowanie analizy fundamentalnej wymaga silnej psychiki? (121)
 • Etapy analizy fundamentalnej (122)
  • 1. Analiza makroekonomiczna - kiedy kupować, kiedy sprzedawać? (122)
  • 2. Analiza sektorowa - kto skorzysta na boomie? (122)
  • 3. Analiza sytuacyjna, analiza finansowa - jaka jest "jakość" firmy? (122)
  • 4. Wycena akcji - ile trzeba zapłacić za "jakość"? (123)
  • Analiza makroekonomiczna (123)
  • Analiza sektorowa (133)
  • Analiza sytuacyjna (139)
  • Analiza finansowa (142)
  • Analiza wskaźnikowa (150)
  • Wycena akcji (153)

Rozdział 12. Analiza techniczna (163)

 • Najważniejszy jest trend (163)
 • Czy trendy naprawdę istnieją? (165)
 • Dlaczego analiza techniczna nie zawsze działa? (168)
 • Skąd analitycy techniczni czerpią informacje? Wykresy giełdowe (168)
  • Wykres liniowy (168)
  • Wykres słupkowy (169)
  • Wykres świecowy (171)
  • Skale arytmetyczne i logarytmiczne (173)
 • Formacje liniowe (174)
  • Linie trendu (174)
  • Formacje sygnalizujące odwrócenie trendu (175)
  • Formacje kontynuacji trendu (180)
  • Formacje odwrócenia lub kontynuacji trendu (185)
 • Formacje świecowe (190)
  • Formacje odwrócenia trendu wzrostowego na spadkowy (191)
  • Formacje odwrócenia trendu spadkowego (193)
 • Średnie ruchome (196)
  • Czym są średnie ruchome? (197)
  • Jak inwestować na podstawie średniej ruchomej? (198)
 • Wskaźniki analizy technicznej (203)
  • Wybór stylu inwestowania (204)
  • Horyzont czasowy wskaźnika (204)
  • Sygnały transakcyjne ze wskaźników (206)
  • Przegląd wskaźników technicznych (207)
  • Budowa systemów transakcyjnych (214)

Rozdział 13. Analiza portfelowa (219)

 • Dywersyfikacja i korelacja, czyli budowa portfela akcji (220)
  • Korelacja pomiędzy papierami wartościowymi (221)
  • Czy istnieje granica dywersyfikacji? (223)

DODATKI

Dodatek I. Wartość pieniądza w czasie (227)

 • Wartość przyszła (228)
 • Wartość bieżąca (230)
  • Wartość bieżąca regularnych płatności pieniężnych (strumienia pieniędzy) (231)
  • Wartość bieżąca nieskończonej liczby równych płatności pieniężnych (232)
  • Wartość bieżąca nieskończonej liczby równych płatności zwiększających się w postępie geometrycznym (233)

Dodatek II. Podatek od zysków giełdowych (235)

 • Co podlega opodatkowaniu? (235)
 • Co jeszcze można zaliczyć do kosztów? (236)
 • Jak rozliczać straty? (236)
 • Ile wynosi podatek giełdowy? (236)
 • Czy podatki trzeba obliczać samodzielnie? (236)
 • Podsumowanie (237)

Dodatek III. Źródła informacji giełdowej (239)

 • Polskie strony (239)
  • Serwisy internetowe poświęcone inwestowaniu - notowania, wiadomości z rynków itp. (239)
  • Rynki giełdowe w Polsce (240)
  • Oprogramowanie giełdowe (240)
  • Edukacja giełdowa (240)
  • Instytucje rynku finansowego (240)
  • Historyczne dane giełdowe (240)
  • Gry giełdowe (240)
  • Instytucje samorządowe rynku kapitałowego (241)
  • Biura maklerskie świadczące usługi inwestorom indywidualnym (241)
 • Strony zagraniczne (241)
  • Serwisy giełdowo-finansowe (241)
  • Edukacja (242)
  • Oprogramowanie giełdowe (242)
  • Międzynarodowe instytucje finansowe (242)
  • Giełdy zagraniczne (243)

Dodatek IV. Analiza portfela dwóch instrumentów (245)

 • Zysk i ryzyko (245)
  • Wyliczanie korelacji za pomocą programu Microsoft Excel (249)
  • O współczynniku korelacji słów kilka (251)
 • Budowa portfela dwóch spółek przy użyciu analizy portfelowej (251)
  • Wyznaczanie optymalnej struktury portfela (253)

Skorowidz (255)

 • Tytuł: Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie III zaktualizowane
 • Autor: Adam Zaremba
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-246-8050-4, 9788324680504
 • Data wydania książki drukowanej: 2013-08-22
 • ISBN Ebooka: 978-83-246-8898-2, 9788324688982
 • Data wydania: 2013-10-22
 • Format: 158x235
 • Identyfikator pozycji: gield3
 • Kategorie:
 • Wydawca: Onepress