Helion


Szczegóły ebooka

Power BI i Power Pivot dla Excela. Analiza danych

Power BI i Power Pivot dla Excela. Analiza danych


Możliwości Excela są imponujące, a odkąd Microsoft udostępnił narzędzia w rodzaju Analysis Services, Power BI czy Power Pivot, arkusz ten stał się znakomitym narzędziem do analizy, modelowania oraz innych form przetwarzania dużych i złożonych zbiorów danych. Są to umiejętności, które przydadzą się w wielu dziedzinach życia, nie tylko w biznesie. Ich opanowanie nie jest zbyt trudne, a może stać się źródłem wielkiej radości i prawdziwej satysfakcji zwłaszcza dla każdego, kto lubi pracować z liczbami. Oczywiście osoby, które osiągną wysoki poziom umiejętności w tym zakresie, będą mogły liczyć na bardzo konkretne profity!

Ta książka jest świetnym wprowadzeniem do modelowania danych w Excelu za pomocą narzędzi Power BI i Power Pivot. Dowiesz się z niej, jak optymalnie analizować zgromadzone dane i skutecznie wydobyć z nich potrzebne informacje. Zapoznasz się z ważnymi pojęciami i przyswoisz podstawowe techniki kształtowania modeli danych w Excelu i Power BI. Dzięki licznym praktycznym i przydatnym przykładom uzyskasz nową perspektywę - spojrzysz na zgromadzone dane okiem wytrawnego modelarza. Co więcej, szybko się przekonasz, że należyte zbudowanie modelu wcale nie jest trudne, a w efekcie przynosi prawidłowe odpowiedzi na wiele ważnych pytań!

W tej książce między innymi:

 • zasady i popularne techniki modelowania danych
 • tabele faktów w złożonym modelu danych
 • metody śledzenia atrybutów historycznych
 • migawki i ich zastosowania
 • analiza zdarzeń o określonym czasie trwania
 • dobieranie rodzaju modelu do konkretnych pytań biznesowych

Profesjonalne modelowanie danych - pewny sukces w biznesie!


Wprowadzenie 7

 • Dla kogo jest ta książka? 8
 • Co powinieneś już umieć? 8
 • Struktura książki 9
 • Konwencje 10
 • Materiały pomocnicze 11
 • Podziękowania 11

Rozdział 1. Wprowadzenie do modelowania danych 13

 • Praca z jedną tabelą 14
 • Wprowadzamy model danych 20
 • Schemat gwiazdy 28
 • Dlaczego nazywanie obiektów jest istotne? 33
 • Podsumowanie 35

Rozdział 2. Stosowanie tabel typu nagłówek/treść 37

 • Wprowadzenie do modelu nagłówek/treść 37
 • Agregowanie wartości z nagłówka 39
 • Spłaszczanie modelu nagłówek/treść 46
 • Podsumowanie 48

Rozdział 3. Stosowanie wielu tabel faktów 49

 • Zdenormalizowane tabele faktów 49
 • Filtrowanie poprzez wymiary 55
 • Pojęcie niejednoznaczności modelu danych 58
 • Zamówienia i faktury 60
  • Obliczanie całkowitej ilości produktu zafakturowanego dla danego klienta 65
  • Obliczanie liczby faktur obejmujących konkretne zamówienie od konkretnego klienta 66
  • Obliczanie ilości zamawianej, jeśli istnieje powiązanie z fakturą 66
 • Podsumowanie 69

Rozdział 4. Operowanie datami i czasem 71

 • Tworzenie wymiaru daty 71
 • Automatyczne wymiary czasowe 75
  • Automatyczne grupowanie czasu w Excelu 75
  • Automatyczne grupowanie czasu w aplikacji Power BI Desktop 76
 • Stosowanie wielu wymiarów czasowych 77
 • Obsługa dat i godzin 84
 • Obliczenia z zakresu analizy czasowej 86
 • Obsługa kalendarza obrachunkowego 88
 • Obliczenia z uwzględnieniem dni roboczych 90
  • Dni robocze w jednym kraju lub regionie 91
  • Dni robocze w kilku krajach lub regionach 93
 • Uwzględnianie specyficznych okresów w roku kalendarzowym 97
  • Okresy nienakładające się 98
  • Okresy wyznaczane względem dnia bieżącego 99
  • Okresy nakładające się 102
 • Operowanie kalendarzami tygodniowymi 103
 • Podsumowanie 109

Rozdział 5. Śledzenie atrybutów historycznych 111

 • Wprowadzenie do wymiarów wolnozmiennych 111
 • Stosowanie wymiarów wolnozmiennych 116
 • Wczytywanie wymiarów wolnozmiennych 120
  • Ustalanie ziarnistości wymiaru 123
  • Ustalanie ziarnistości tabeli faktów 126
 • Wymiary szybkozmienne 128
 • Wybór właściwej techniki modelowania 131
 • Podsumowanie 132

Rozdział 6. Migawki 133

 • Operowanie danymi, których nie da się agregować względem czasu 133
 • Agregowanie migawek 134
 • Migawki pochodne 140
 • Macierz przejścia 143
 • Podsumowanie 149

Rozdział 7. Analizowanie przedziałów czasowych 151

 • Dane czasowe - wprowadzenie 151
 • Agregowanie z użyciem prostych przedziałów czasowych 153
 • Przedziały czasowe wykraczające poza datę początkową 156
 • Modelowanie zmian pracowniczych i przesunięć czasu 161
 • Analiza zdarzeń aktywnych 162
 • Łączenie różnych czasów trwania 172
 • Podsumowanie 178

Rozdział 8. Relacje wiele-do-wielu 179

 • Informacje wstępne na temat relacji wiele-do-wielu 179
  • Tajniki filtrowania dwukierunkowego 181
  • Pojęcie nieaddytywności 184
 • Kaskady relacji wiele-do-wielu 185
 • Czasowe relacje wiele-do-wielu 188
  • Czynniki relokacji i procenty 192
  • Materializacja relacji wiele-do-wielu 194
 • Stosowanie tabeli faktów jako pomostu 195
 • Zagadnienia wydajnościowe 196
 • Podsumowanie 199

Rozdział 9. Praca z różnymi poziomami ziarnistości 201

 • Pojęcie ziarnistości 201
 • Relacje przy różnych poziomach ziarnistości 203
  • Analiza danych budżetowych 203
  • Używanie języka DAX do przenoszenia filtrów 206
  • Filtrowanie za pomocą relacji 208
  • Ukrywanie wartości przy niewłaściwej ziarnistości 211
  • Alokacja wartości przy większej ziarnistości 215
 • Podsumowanie 216

Rozdział 10. Modele segmentacji danych 217

 • Wyznaczanie relacji wielokolumnowych 217
 • Obliczanie segmentacji statycznej 220
 • Segmentacja dynamiczna 222
 • Możliwości kolumn obliczeniowych - analiza ABC 224
 • Podsumowanie 229

Rozdział 11. Praca z różnymi walutami 231

 • Omówienie różnych scenariuszy 231
 • Dane źródłowe w różnych walutach i raportowanie w jednej walucie 232
 • Dane źródłowe w jednej walucie i raportowanie w wielu walutach 237
 • Dane źródłowe w różnych walutach i raportowanie w wielu walutach 241
 • Podsumowanie 244

Dodatek A. Podstawy modelowania danych 245

 • Tabele 245
 • Typy danych 247
 • Relacje 247
 • Filtrowanie danych i filtracja krzyżowa 248
 • Różne rodzaje modeli 252
  • Układ gwiazdy 252
  • Układ płatka śniegu 253
  • Modele z tabelami pomostowymi 254
 • Miary a addytywność 255
  • Miary addytywne 255
  • Miary nieaddytywne 255
  • Miary póładdytywne 256

 • Tytuły: Power BI i Power Pivot dla Excela. Analiza danych
 • Autor: Alberto Ferrari, Marco Russo
 • Tytuł oryginału: Analyzing Data with Power BI and Power Pivot for Excel (Business Skills)
 • Tłumaczenie: Zbigniew Waśko
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-6645-9, 9788328366459
 • Data wydania książki drukowanej: 2020-08-21
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-6646-6, 9788328366466
 • Data wydania: 2020-08-20
 • Format: 168x237
 • Identyfikator pozycji: poblpi
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion