Helion


Szczegóły kursu video

Java RESTful API z wykorzystaniem Hibernate. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie panelu administracyjnego

Java RESTful API z wykorzystaniem Hibernate. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie panelu administracyjnego


REST to wzorzec — czy też styl — architektury oprogramowania, narzucający dobre praktyki tworzenia systemów rozproszonych, czyli takich, które składają się z wielu obiektów. Wywodzi się z doświadczeń przy pisaniu specyfikacji protokołu HTTP dla tego typu systemów, obecnie jest wykorzystywany przez większość aplikacji internetowych w komunikacji klient-serwer. Kurs przygotuje słuchacza także do rozwijania aplikacji i tworzenia gotowych modułów panelu administracyjnego strony internetowej, sklepu, bloga itp.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

W trakcie pracy z niniejszym kursem video zbudujesz aplikację o wysokim walorze użytkowym i stworzysz backend panelu administracyjnego. Poznawszy podstawy programowania serwisu RESTful, przygotujesz się do dalszej, samodzielnej pracy z aplikacją, dodając do niej encje czy też budując część frontendową. Co więcej, przy okazji pracy z kursem zaznajomisz się z kilkoma technologiami, z którymi developer Javy współpracuje na co dzień, takimi jak: Java 8, biblioteka Jersey, framework Hibernate oraz baza danych MySQL. 

Java RESTful API z wykorzystaniem Hibernate. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie panelu administracyjnego kończy się na poziomie średnio zaawansowanym. Kolejnym etapem nauki powinno być opanowanie mechanizmu autentykacji użytkowników.

 • 1. Wstęp
  • 1.1. O kursie00:01:01
  • 1.2. Instalacja i konfiguracja środowiska00:03:27
 • 2. Tworzenie aplikacji
  • 2.1. Utworzenie projektu i dodanie zależności00:03:26
  • 2.2. Deskryptor wdrożenia aplikacji - konfiguracja pliku web.xml00:02:15
  • 2.3. Tworzenie potrzebnych klas, pierwszej metody i zasobów00:02:34
  • 2.4. Dodanie adnotacji i kolejnych metod00:02:34
  • 2.5. Konfiguracja kontenera aplikacji Tomcat 8.5. Uruchamianie aplikacji00:01:53
  • 2.6. Formatowanie odpowiedzi JSON z serwera00:02:58
 • 3. Czasowniki HTTP w praktyce
  • 3.1. Protokół HTTP - podstawowe informacje i metody HTTP00:05:44
  • 3.2. Postman - wprowadzenie00:04:01
  • 3.3. Metoda @GET z użyciem aplikacji Postman00:03:12
  • 3.4. Implementacja metody @POST00:03:30
  • 3.5. Zapisywanie nowych użytkowników z użyciem @POST00:04:03
  • 3.6. Implementacja metody @PUT00:07:35
  • 3.7. Implementacja metody @DELETE00:04:47
 • 4. Implementacja relacyjnej bazy danych i ORM
  • 4.1. Instalacja MySQL i konfiguracja Windows PATH00:02:54
  • 4.2. Tworzenie bazy danych i dodanie pierwszego rekordu00:04:06
  • 4.3. Hibernate i JDBC - dodanie zależności, konfiguracja00:10:04
  • 4.4. Rekonfiguracja projektu oraz pierwsza metoda @GET z użyciem Hibernate00:09:57
  • 4.5. Dodanie użytkownika do bazy za pomocą Hibernate00:07:32
  • 4.6. Aktualizacja użytkownika w bazie - metoda @PUT00:04:17
  • 4.7. Usunięcie użytkownika z bazy - metoda @DELETE00:03:25
  • 4.8. Modyfikacja metody z adnotacją @GET i zmiana właściwości kolumny w bazie danych00:07:27
  • 4.9. Rozwiązanie problemu braku połączenia z MySQL00:02:40
  • 4.10. Dodanie index.html w WebContent00:01:53
  • 4.11. Dodanie obsługi błędów do metody z adnotacją @GET00:12:18

 • Tytuł: Java RESTful API z wykorzystaniem Hibernate. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie panelu administracyjnego
 • Autor: Łukasz Dusza
 • Ilość rozdziałów: 4
 • Ilość lekcji: 26
 • Czas trwania: 01:59:33
 • ISBN: 978-83-283-4477-8, 9788328344778
 • Data wydania: 2018-04-04
 • Identyfikator pozycji: varapr
 • Kategorie:
 • Wydawca: Videopoint