Helion


Szczegóły kursu video

Docker. Kurs video. Zostań administratorem systemów IT

Docker. Kurs video. Zostań administratorem systemów IT


Obierz kurs na... wirtualne kontenery

Programisto, testerze, specjalisto od DevOpsa, administratorze! To szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Szczególnie jeśli słowo „konteneryzacja” i nazwa Docker nie są Ci obce, ale, powiedzmy, znasz je czysto teoretycznie. Słyszałeś i wiesz, że Docker to otwarte oprogramowanie, które służy do wirtualizacji na poziomie systemu operacyjnego (czyli właśnie konteneryzacji). Albo innymi słowy: Docker to platforma dla programistów i administratorów, za której pośrednictwem mogą oni tworzyć, wdrażać i uruchamiać aplikacje rozproszone.

Brzmi obiecująco, ale co to oznacza w praktyce?

Otóż Docker pozwala na umieszczenie programu wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami, takimi jak biblioteki, pliki konfiguracyjne czy lokalne bazy danych, w lekkim, przenośnym, wirtualnym kontenerze, możliwym do uruchomienia w prawie każdym serwerze opartym na Linuksie. Oczywiście wykorzystywanie do wirtualizacji kontenerów to niejedyny i nawet nie bezwzględnie najlepszy sposób, jeśli jednak zależy nam przede wszystkim na mniejszej zasobochłonności - najbardziej efektywny. Warto więc go poznać, by w razie potrzeby móc się na nim oprzeć.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

W trakcie pracy z tym kursem video:

 • Dowiesz się, czym jest Docker i jak go używać.
 • Nauczysz się podstawowych komend niezbędnych do pracy z kontenerami.
 • Przekonasz się, na czym polega budowanie własnych obrazów na bazie Dockerfile.
 • Będziesz zarządzać skonteneryzowanymi aplikacjami.
 • Zobaczysz, do czego można użyć Docker Swarm.

Co więcej...

 • Sprawdzisz, jak buduje się aplikacje oparte na Docker Compose.

Docker. Kurs video. Zostań administratorem systemów IT zakończysz na poziomie podstawowym - uzyskasz bazowe informacje o środowisku Docker i o zasadach budowania prostych aplikacji. Będziesz mógł także uruchamiać własne usługi w swoim środowisku i w łatwy sposób nimi zarządzać.

Pracownik portowy, czyli nieco więcej o Dockerze i konteneryzacji

Ale o co chodzi? - możesz zapytać. Już odpowiadamy. Angielska nazwa Docker powstała z połączenia dwóch słów: „dock” (port) i „worker” (pracownik). Co dość dobrze oddaje ideę zawodu dokera w portach całego świata, ale równie sugestywnie opisuje zadania, jakie stawia się oprogramowaniu o nazwie Docker. Jego zadaniem nie jest bowiem nic innego, jak stawianie kontenerów, tyle że nie w porcie, a w świecie wirtualnym, co robi dzięki kilku podstawowym elementom. W skład platformy Docker wchodzi między innymi Docker Engine (uruchamia kontenery), Docker Swarm (system klastrowania i orkiestracji silników) i Docker Registry (baza danych z obrazami kontenerów). Oczywiście narzędzi, które obrosły Dockera, jest o wiele więcej, co może na początku przerażać - jednak nie musisz się martwić. Nie wszystkie od razu trzeba poznać i stosować, a nasz kurs wskaże Ci te absolutnie niezbędne i... zaraz będziesz mógł zacząć korzystać z Dockera.

 • 1. Wprowadzenie
  • 1.1. Wstęp00:02:44
  • 1.2. Jak korzystać z materiałów?00:01:09
  • 1.3. Czym jest Docker?00:04:15
 • 2. Podstawy
  • 2.1. Konfiguracja maszyny wirtualnej z Ubuntu 20.0400:02:15
  • 2.2. Instalacja Ubuntu 20.0400:02:49
  • 2.3. Instalacja dodatkowych narzędzi od virtualbox00:04:55
  • 2.4. Instalacja klienta SSH00:04:28
  • 2.5. Instalacja dockera windows, docker machine w windows00:04:15
  • 2.6. Instalacja dockera z repozytorium00:03:18
  • 2.7. Instalacja dockera z paczki00:02:27
  • 2.8. Instalacja dockera ze skryptu00:03:38
  • 2.9. Instalacja Visual Studio Code z rozszerzeniem do docker engine00:03:06
 • 3. Docker wprowadzenie do konteneryzacji
  • 3.1. Omówienie architektury dockera00:06:54
  • 3.2. Docker a maszyna wirtualna00:07:55
  • 3.3. Podstawowe komendy, wprowadzenie do pracy z dockerem00:06:11
  • 3.4. Tworzenie kontenerów, użycie flagi ti i d00:06:24
  • 3.5. Przekierowywanie portów z kontenera00:03:59
  • 3.6. Wykonywanie poleceń w dockerze i debugowanie kontenerów00:06:00
  • 3.7. Zapisywanie stanów kontenera00:08:22
  • 3.8. Usuwanie kontenerów00:03:41
  • 3.9. Czym jest docker hub?00:04:54
  • 3.10. Podsumowanie rodziału III00:09:59
 • 4. Zarządzanie obrazami kontenerów
  • 4.1. Tworzenie konta na docker hub00:01:50
  • 4.2. Szukanie obrazów z poziomu konsoli00:03:47
  • 4.3. Pobieranie obrazów00:03:51
  • 4.4. Wyświetlanie informacji o obrazie00:03:50
  • 4.5. Tagowanie obrazów00:01:53
  • 4.6. Wrzucanie obrazów do własnego repozytorium na docker hub00:04:50
  • 4.7. Usuwanie obrazów00:03:14
  • 4.8. Podsumowanie rozdziału IV00:05:56
 • 5. Praca z Dockerem
  • 5.1. Uruchamianie kontenerów z flagą -restart00:05:35
  • 5.2. Kontener jako serwis w linux00:08:19
  • 5.3. Cykl życia kontenera00:04:43
  • 5.4. Polecenia używane w cyklu życia kontenera00:06:24
  • 5.5. Kontener jako normalny system00:04:32
  • 5.6. Podsumowanie rodziału V00:05:03
 • 6. Sieci w kontenerach
  • 6.1. Rodzaje sieci w kontenerach00:04:28
  • 6.2. Komunikacja kontener - host00:05:47
  • 6.3. Komunikacja pomiędzy kontenerami00:05:54
  • 6.4. Wystawianie portów z kontenera na zewnątrz00:07:17
  • 6.5. Podlinkowanie kontenera00:07:05
  • 6.6. Polecenia używane w sieciach00:07:38
  • 6.7. Tworzenie własnej sieci, definiowanie adresów, przypisanie adresu dla kontenera00:10:47
  • 6.8. Podsumowanie rozdziału VI00:09:15
 • 7. Wolumeny w kontenerach
  • 7.1. Czym są wolumeny w konteneryzacji?00:05:16
  • 7.2. Rodzaje wolumenów w dockerze00:08:22
  • 7.3. Praca z wolumenami00:09:11
  • 7.4. Użycie flagi -mount00:07:48
  • 7.5. Bind mounts00:13:26
  • 7.6. Podsumowanie rodziału VII00:10:18
 • 8. Czym jest Dockerfile i jak możemy go użyć w konteneryzacji
  • 8.1. Czym jest dockerfile?00:05:14
  • 8.2. Podstawowe elementy wykorzystywane w dockerfile00:13:13
  • 8.3. Użycie zmiennych środowiskowych00:04:52
  • 8.4. Parametry przekazywane podczas budowania obrazów00:06:46
  • 8.5. Automatyzacja zadań00:07:20
  • 8.6. Użytkownik non-root w kontenerze00:05:16
  • 8.7. Kolejność wykonywania poleceń00:02:45
  • 8.8. Różnice między entrypoint a cmd00:10:37
  • 8.9. Podsumowanie rodziału VIII00:07:31
 • 9. Docker Compose
  • 9.1. Czym jest docker compose?00:03:17
  • 9.2. Instalacja docker compose00:03:23
  • 9.3. Polecenia używane w docker compose00:13:25
  • 9.4. Przykład Wordpress za pomocą docker compose00:12:44
  • 9.5. Podsumowanie rozdziału IX00:07:37
 • 10. Docker swarm jako alternatywa dla maszyny wirtualnej
  • 10.1. Czym jest docker swarm?00:03:22
  • 10.2. Uruchamiamy docker swarm00:11:29
  • 10.3. Zarządzanie węzłami w docker swarm00:07:01
  • 10.4. Portainer jako alternatywa do zarządzania klastrem docker swarm00:15:33
  • 10.5. Praca z serwisami w docker swarm00:07:02
  • 10.6. Sieć w docker Swarm00:09:21
  • 10.7. Wolumeny w docker swarm00:07:20
  • 10.8. Podsumowanie rozdziału X00:08:29
 • 11. Wykorzystanie kontenerów w praktyce
  • 11.1. Serwer ssh w kontenerze00:07:45
  • 11.2. Drupal w oparciu o docker-compose00:09:02
  • 11.3. Watchtower w pracy z obrazami00:10:34
  • 11.4. Zakończenie00:01:00

 • Tytuł: Docker. Kurs video. Zostań administratorem systemów IT
 • Autor: Piotr Tenyszyn
 • Ilość rozdziałów: 11
 • Ilość lekcji: 76
 • Czas trwania: 08:01:55
 • ISBN: 978-83-283-7815-5, 9788328378155
 • Data wydania: 2020-12-09
 • Identyfikator pozycji: vdockv
 • Kategorie:
 • Wydawca: Videopoint