Helion


Szczegóły kursu video

Microsoft SQL Server. Tworzenie baz danych i zarządzanie nimi. Kurs video

Microsoft SQL Server. Tworzenie baz danych i zarządzanie nimi. Kurs video


Administrator baz danych, programista baz danych, projektant baz danych — oto trzy specjalizacje, których przedstawiciele pracują bezpośrednio z systemami zarządzania bazą danych. Jeśli myślisz o karierze w którymś z tych zawodów, powinieneś koniecznie zapoznać się z Microsoft SQL Server. Jest to autorski system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jako jeden z bardziej znaczących serwerów baz danych jest często wykorzystywany w architekturze rozmaitych aplikacji.

Co Cię czeka podczas szkolenia Microsoft SQL Server. Tworzenie baz danych i zarządzanie nimi. Kurs video?

Zaczniemy od wprowadzenia do tematu — nauczysz się między innymi instalacji SQL Server, zrozumiesz też jego podstawową architekturę. Następnie przejdziesz do zarządzania bazami danych. Będziesz tworzyć same bazy oraz tworzyć i wypełniać tabele. Zajrzysz za kulisy — dowiesz się, jak działa system bezpieczeństwa MS SQL Server, i zdobędziesz wiedzę praktyczną, która pozwoli Ci przywrócić ład i porządek w razie awarii. W trakcie nauki, niejako przy okazji, opanujesz język SQL, ponieważ będziesz go używać do zarządzania bazą danych. Wyposażony w tę umiejętność, zaczniesz pracować z różnymi typami danych SQL oraz modyfikować dane za pomocą języka DML. Wreszcie nauczysz się tworzyć proste procedury składowe.
Na zakończenie dowiesz się, jak automatyzować zadania w bazie danych i poprawiać wydajność zapytań.

Zatem do dzieła!

 • 1. Wprowadzenie do Microsoft SQL Server 2014
  • 1.1. Omówienie źródeł, instalacja i konfiguracja SQL Server - wymagania sprzętowo-programowe00:07:13
  • 1.2. Proces instalacji SQL Server00:05:48
  • 1.3. Pierwsze kroki z SQL Server Management Studio00:13:21
  • 1.4. Podstawowa architektura serwera00:04:03
  • 1.5. Użycie narzędzia SQL Server Configuration Manager00:05:04
  • 1.6. Użycie narzędzia SQL Server Import and Export Manager - eksport danych00:06:40
  • 1.7. Użycie narzędzia SQL Server Import and Export Manager - import danych00:04:31
 • 2. Zarządzanie bazami danych: tworzenie baz i tabel, wypełnianie
  • 2.1. Tworzenie baz danych użytkownika00:03:15
  • 2.2. Tworzenie nowych tabel w bazie danych - tabela rodzaj_pociągu00:08:31
  • 2.3. Tworzenie nowych tabel w bazie danych - tabela pociąg00:07:09
  • 2.4. Tworzenie diagramu dla bazy danych oraz definicja relacji jeden do wielu00:04:32
  • 2.5. Wstawienie danych do tabel pociąg i rodzaj_pociągu00:03:28
  • 2.6. Tworzenie nowych tabel w bazie danych - tabele stacja i linia00:05:38
  • 2.7. Stworzenie tabeli stacja_pośrednia, rozbudowa diagramu i tworzenie relacji00:04:02
  • 2.8. Wypełnienie tabel stacja i linia00:03:24
  • 2.9. Tworzenie nowych tabel w bazie danych - tabele zniżka i bilet00:05:31
  • 2.10. Stworzenie tabeli odjazdy, rozbudowa diagramu i tworzenie relacji00:06:07
  • 2.11. Wypełnienie tabel: zniżka, bilet i odjazdy00:02:49
 • 3. System bezpieczeństwa MS SQL Server
  • 3.1. Przegląd trybów uwierzytelniania00:05:02
  • 3.2. Tworzenie kont logowania00:05:09
  • 3.3. Tworzenie użytkowników bazy danych00:02:43
  • 3.4. Zastosowanie ról00:03:00
  • 3.5. Usuwanie loginów, użytkowników i ról00:05:50
 • 4. Kopie zapasowe bazy danych
  • 4.1. Przegląd potencjalnych przyczyn awarii bazy danych00:03:11
  • 4.2. Rodzaje kopii zapasowych, planowanie strategii tworzenia kopii zapasowych00:03:08
  • 4.3. Tworzenie kopii zapasowych z wykorzystaniem SQL Server Management Studio00:03:05
 • 5. Przywracanie bazy danych po awarii
  • 5.1. Przywracanie bazy danych z różnych rodzajów kopii zapasowych00:03:02
  • 5.2. Przywracanie bazy danych do stanu bezpośrednio sprzed awarii00:02:58
  • 5.3. Przywracanie bazy danych do wybranego punktu w czasie00:03:34
 • 6. Użycie języka SQL do zarządzania strukturami baz danych
  • 6.1. Pisanie zapytań SELECT - proste instrukcje SELECT00:06:32
  • 6.2. Eliminowanie duplikatów z DISTINCT00:03:01
  • 6.3. Sortowanie danych00:03:59
  • 6.4. Filtrowanie danych z klauzulą WHERE00:07:58
  • 6.5. Korzystanie z aliasów pól i tabel00:06:50
  • 6.6. Zapytania do dwóch tabel równocześnie - złączenia wewnętrzne00:07:11
  • 6.7. Zapytania do wielu tabel - złączenia wewnętrzne00:05:39
  • 6.8. Złączenia zewnętrzne lewostronne, cz. 1.00:05:52
  • 6.9. Złączenia zewnętrzne lewostronne, cz. 2.00:03:30
  • 6.10. Złączenia zewnętrzne prawostronne00:04:57
  • 6.11. Złączenia zewnętrzne obustronne00:02:41
  • 6.12. Tworzenie zapytań z Cross Join00:03:48
  • 6.13. Tworzenie zapytań z Self Join00:05:30
  • 6.14. Podzapytania00:06:50
  • 6.15. Podzapytania złożone00:05:23
 • 7. Praca z typami danych SQL
  • 7.1. Wprowadzenie do typów danych w SQL Serwer. Tworzenie nowej bazy00:04:52
  • 7.2. Tworzenie nowej bazy00:08:56
  • 7.3. Tworzenie nowej tabeli z uwzględnieniem klucza głównego00:05:07
  • 7.4. Klucz główny wielopolowy00:05:06
  • 7.5. Dane typu znakowego00:05:13
  • 7.6. Praca z typami daty i czasu (Date, Time)00:03:53
  • 7.7. Dane typu liczbowego00:05:06
  • 7.8. Inne typy danych00:04:51
 • 8. Korzystanie z DML do modyfikacji danych
  • 8.1. Wstawianie danych00:06:27
  • 8.2. Zmiana i usuwanie danych00:03:24
  • 8.3. Usuwanie danych00:02:34
  • 8.4. Korzystanie z wbudowanych funkcji00:05:31
  • 8.5. Pisanie zapytań z funkcjami wbudowanymi00:04:51
  • 8.6. Agregowanie danych - funkcje agregujące00:03:21
  • 8.7. Korzystanie z klauzuli GROUP BY00:05:18
  • 8.8. Filtrowanie z HAVING00:04:26
  • 8.9. Korzystanie z podzapytań00:04:31
  • 8.10. Korzystanie z operatorów00:04:04
  • 8.11. Tworzenie zapytań z operatorem UNION00:04:28
  • 8.12. Korzystanie z EXCEPT00:04:37
  • 8.13. Korzystanie z INTERSECT00:02:58
  • 8.14. Korzystanie z APPLY00:04:37
  • 8.15. Operator EXIST00:02:57
  • 8.16. Operator NOT EXIST00:02:54
 • 9. Wykonywanie procedur składowanych
  • 9.1. Wykonywanie kwerendy z procedur składowanych00:09:08
  • 9.2. Przekazywanie parametrów do procedur składowanych00:05:41
  • 9.3. Tworzenie prostych procedur składowanych00:04:30
  • 9.4. Użycie procedur - procedura sp_executesql00:05:12
  • 9.5. Procedura składowana - operator LIKE00:05:29
  • 9.6. Procedura składowana - operator IN00:04:03
  • 9.7. Procedura składowana - klauzula ORDER BY00:03:54
 • 10. Automatyzacja zadań w bazie danych
  • 10.1. Tworzenie widoku i korzystanie z niego00:05:21
  • 10.2. Tworzenie triggera00:04:57
  • 10.3. Użycie triggera na serwerze SQL00:04:12
  • 10.4. Użycie tabel tymczasowych00:09:08
  • 10.5. Czytanie plików tekstowych - plik CSV00:07:50
  • 10.6. Tworzenie struktury XML00:07:25
 • 11. Poprawa wydajności zapytań
  • 11.1. Czynniki wpływające na wydajność zapytań - wyświetlanie i praca z planem zapytania00:10:45
  • 11.2. Zapytania dotyczące metadanych - wyświetlanie wersji źródła danych00:05:12
  • 11.3. Wykorzystanie procedur składowanych - zapytanie o sesję serwera00:02:44
  • 11.4. Zapytanie o bazę danych używaną w danej sesji00:05:30
  • 11.5. Tworzenie raportu na podstawie procedury składowanej sp_helpindex00:04:37
  • 11.6. Procedury obsługi błędów00:02:56
  • 11.7. Operacje na typach danych - operatory CAST i FLOOR00:05:21