Autor: Bolesław Rafał Kuc
Prof. zw. dr hab. Bolesław Rafał Kuc — z wykształcenia socjolog, z zamiłowania prakseolog, współtwórca prakseologicznej teorii organizacji i zarządzania — opublikował ponad 200 prac naukowych, w tym 20 książek. Książka Od zarządzania do przywództwa została nagrodzona w konkursie na najlepszą monografię naukową wydaną w 2004 roku. Jest autorem bestsellerów: Zarządzanie doskonałe (cztery wydania), Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka (dwa wydania), Kontrola w systemie zarządzania (trzy wydania), Kontrola narzędziem wczesnego ostrzegania, Kontrola i audyt w sektorze publicznym, Kontrola, kontroling, audyt. Podobieństwa i różnice, Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki (wspólnie z J. Moczydłowską). Jest redaktorem naukowym kolejnych tomów: Zarządzanie ryzykiem — wyzwania XXI wieku (2007). Jego ostatnią książką jest Kontrola jako funkcja zarządzania (2009).
1
Ebook

Kontroling dla menedżerów

Bolesław Rafał Kuc

Funkcje, typy i rodzaje kontrolingu Od zarządzania produkcją do zarządzania operacyjnego Koncepcje usytuowania kontrolera w strukturze organizacyjnej Zestaw narzędzi (instrumentarium) kontrolingu Kontrola i kontroling wobec nowych wyzwań Systemy informacyjne jako niezbędne narzędzie nowoczesnego zarządzania Kontroling zorientowany na integrowanie wartości Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem systemu kontrolingu Kontroling nie ma alternatywy Kontroling w Polsce pojawił się stosunkowo niedawno, na początku lat dziewięćdziesiątych, przede wszystkim w polskich oddziałach firm zagranicznych. W pierwszych dekadach swej niedługiej historii umieszczany był w zespole narzędzi służących rachunkowości zarządczej. Z czasem jego zadania uległy rozszerzeniu na sfery inne niż tylko finanse firmy. Kontroling drugiej generacji potrafi określać znaczące odchylenia otrzymywanych wyników od planu, oceniać szanse i zagrożenia. Jest także nastawiony na badanie otoczenia przedsiębiorstwa. Współtworzy warunki do szybkiego reagowania na zmiany wewnątrz organizacji w celu zapewnienia pomyślnego rozwoju przedsiębiorstwa. Kontroling jako narzędzie diagnostyczne służy do kierowania przedsiębiorstwem — do przewidywania opartego na analizie wskaźników, likwidowania najsłabszych ogniw, uwzględniania wymagań rynku i rosnącej konkurencji. Staje się niezastąpiony przy określaniu kondycji firmy, nowych koncepcji na przyszłość, miejsc powstawania nieuzasadnionych kosztów oraz sposobów maksymalizacji zadowolenia klienta. Kontroling jest najważniejszym instrumentem zapewniania racjonalności zarządzania przedsiębiorstwem. Książka, którą trzymasz w ręku, ukazuje także nowe wcielenie kontrolingu — jako narzędzia zarządzania ryzykiem. Stosuj kontroling — zawsze i wszędzie: Uzależnij wynagrodzenia załogi od wyników firmy. Spraw, by Twoi pracownicy działali maksymalnie efektywnie. Sprawnie reaguj na zmianę — wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Popraw rentowność firmy. Naucz się usuwać wąskie gardła i bariery rozwoju firmy. Stwórz obiektywny i wiarygodny model informacyjny. Wprowadź dyscyplinę i odpowiedzialność biznesową we wszystkich ośrodkach decyzyjnych w firmie i ciesz się z oszczędności czasu, pracy i pieniędzy!

2
Ebook

Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania

Bolesław Rafał Kuc, Marcin Żemigała

Nowa generacja przywódców Organizacja pracy we współczesnej firmie Samodoskonalenie — trudna droga do przywództwa Sylwetki legendarnych ludzi sukcesu Technologia w służbie pracy menedżera Prometeusz w świecie nowoczesnych organizacji Jeszcze kilka dekad temu w rolę menedżera wcielał się ekonom, egzekwujący obowiązki pracownika bezpośrednimi środkami nacisku, często w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ten model twardego zarządzania również dziś wydaje się wielu osobom wzorem wartym naśladowania. Tymczasem wymogi współczesnego rynku, który przeszedł głęboką transformację od klasycznego kapitalizmu do gospodarki opartej na wiedzy, stawiają przed menedżerem zupełnie nowe wyzwania, czyniąc go: trenerem zwycięskiej drużyny, mentorem pomagającym się uczyć, graczem w pracowniczym zespole, opiekunem entuzjastów pracy twórczej, administratorem ogarniającym pełny obraz sytuacji.   Kim jest zatem menedżer nowej generacji? To człowiek o dużym zasobie wiedzy oraz wysokim poziomie inteligencji, zwłaszcza emocjonalnej i społecznej. Aspirując do roli przywódcy, powinien być dobrym organizatorem, wrażliwym na sytuację innych, czyli empatycznym. Czerpiąc wiedzę z najlepszych wzorców historycznych, musi wyprzedzać swój czas, patrząc daleko w przyszłość. Oczekuje się od niego niczym nieskrępowanej pomysłowości i kreatywności. Jeśli chcesz osiągnąć więcej, planujesz kształtować swoje otoczenie, wywierać wpływ na bieżące sprawy i pozostawić po sobie trwały ślad, zamknij dawno nieaktualne akademickie podręczniki do zarządzania. Otwórz się na nowoczesne metody i narzędzia, które wywindują Twoją karierę tak wysoko, jak tylko pozwolą Ci na to Twoje ambicje.