Autor: Bolesław Rafał Kuc
Prof. zw. dr hab. Bolesław Rafał Kuc — z wykształcenia socjolog, z zamiłowania prakseolog, współtwórca prakseologicznej teorii organizacji i zarządzania — opublikował ponad 200 prac naukowych, w tym 20 książek. Książka Od zarządzania do przywództwa została nagrodzona w konkursie na najlepszą monografię naukową wydaną w 2004 roku. Jest autorem bestsellerów: Zarządzanie doskonałe (cztery wydania), Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka (dwa wydania), Kontrola w systemie zarządzania (trzy wydania), Kontrola narzędziem wczesnego ostrzegania, Kontrola i audyt w sektorze publicznym, Kontrola, kontroling, audyt. Podobieństwa i różnice, Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki (wspólnie z J. Moczydłowską). Jest redaktorem naukowym kolejnych tomów: Zarządzanie ryzykiem — wyzwania XXI wieku (2007). Jego ostatnią książką jest Kontrola jako funkcja zarządzania (2009).

Kontroling dla menedżerów

Bolesław Rafał Kuc

Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania

Bolesław Rafał Kuc, Marcin Żemigała