Autor: Michał Biernacki
1
Ebook

Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Robert Kowalak, Michał Biernacki

 Celem książki jest pokazanie, jak  wykorzystać rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Autorzy starali się zwrócić uwagę na problemy związane z wyodrębnianiem kosztów logistyki i ich ewidencją. Praca składa się z pięciu rozdziałów, dodatkowo w załączniku przedstawiono dwa studia przypadków. Zaproponowane w książce rozstrzygnięcia mogą stanowić początek wdrażania w przedsiębiorstwach, szczególnie małych i średnich, kompleksowych rozwiązań z zakresu wyodrębniania kosztów logistyki i wykorzystania informacji o nich w przedsiębiorstwach.

2
Ebook
3
Ebook

Rachunkowość 2022 [DEBIUTY STUDENCKIE]

Michał Biernacki, Robert Kowalak

Zmiany w rachunkowości, a w szczególności w jej części dotyczącej podatków, zachodzą coraz częściej i mają coraz większy wpływ na prezentowanie informacji finansowych poszczególnym interesariuszom. Największe dotykają podatków w ra- mach Polskiego Ładu, wdrożonego na początku 2022 roku i stale modyfikowanego, co przysparza kłopotów osobom prowadzącym księgi rachunkowe i zajmującym się sprawami kadrowo-płacowymi. Rok 2022 to również czas bardzo wysokiej inflacji i trudności gospodarczych związanych z wojną toczącą się w Ukrainie. Te determi- nanty w znaczny sposób wpłynęły na wybór tematów artykułów, które znalazły się w Debiutach Studenckich „Rachunkowość” w 2022 roku, przygotowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kształcących się na kierun- ku rachunkowość i controlling, którego menedżerem jest dr hab. Michał Biernacki, prof. UEW.

4
Ebook

Rachunkowość 2023 [DEBIUTY STUDENCKIE]

Michał Biernacki, Robert Kowalak red.

Zawarte w zeszycie artykuły poruszają zaledwie część zagadnień dotyczących zmian podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od osób prawnych. Opracowanie zawiera 13 artykułów naukowych przygotowanych przez studentów i studentki naszego Uniwersytetu, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Rzeszowskiej. Tematyka artykułów dotyczy trzech zagadnień: zmian w legislacji podatkowej w Polsce, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej. Przygotowane teksty wiążą się z zainteresowaniami Autorów, są efektem ich przemyśleń na bazie zarówno programu studiów, jak i praktyk zawodowych. Z zaprezentowanych w artykułach treści wynika, że nie ma możliwości oddzielenia od siebie tych trzech obszarów, które się przenikają i wynikają jedne z drugich.Tematyka największej grupy tekstów dotyczy podatków. W opracowaniach omówiono m.in. takie kwestie, jak: zmiany legislacyjne na gruncie VAT, wpływ zmian podatkowych i prawnych na obciążenia fiskalne zakładania działalności gospodarczej oraz fundacji rodzinnej, Krajowy System e-Faktur w ujęciu szans i zagrożeń, polityka Komisji Europejskiej w zakresie podatku od zysków nadzwyczajnych i jego ocena na podstawie przeglądu krajów Unii Europejskiej, mechanizm pay and refund w podatku u źródła dla osób prawnych