Autor: Michał Heller
Ks. Prof. Michał Heller to polski prezbiter katolicki, teolog, uczony, filozof. Człowiek, który przebył trudy Syberii, wysiedlony przez radzieckie władze w 1940 roku. Wrócił do Polski aby podjąć zdać maturę i wstąpić do tarnowskiego seminarium duchownego. Od tej pory właściwie cały czas rozwijał się w rozmaitych kierunkach, a jego dorobek naukowy jest imponujący. Kawaler Orderu Orła Białego, pomysłodawca i dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Jego twórczość dowodzi, że religia i nauka wcale nie muszą się wykluczać, a wręcz przeciwnie mogą się uzupełniać w niezwykle fascynujący sposób. Ks. Prof. Michał Heller jako wysokiej klasy uczony rozwija i popularyzuje naukę, szczególnie fizykę i kosmologię. Od lat podobnie jak wielu innych naukowców pracuje nad połączeniem dwóch najważniejszych teorii współczesnej fizyki, czyli Ogólnej Teorii Względności i mechaniki kwantowej. Ten niezwykły człowiek to również doskonały gawędziarz, który z wielką swobodą przytacza anegdoty z życia znanych artystów czy uczonych, ale także w fascynujący sposób opowiada o własnej egzystencji, która nie była usłana różami. 

10:30 u Maksymiliana

Michał Heller

Between Philosophy and Science

Bartosz Brożek, Michał Heller, Roman Murawski, Tereza Obolevich, ...

Bóg i geometria. Gdy przestrzeń była Bogiem

Michał Heller

Bóg i Nauka. Moje dwie drogi do jednego celu. Michał Heller w rozmowie z Giulio Brottim

Michał Heller

Ciekawość

Bartosz Brożek, Michał Heller, Jerzy Stelmach

Czy fizyka i matematyka to nauki humanistyczne?

Michał Heller, Stanisław Krajewski

Elementy filozofii przyrody

Michał Heller, Tadeusz Pabjan

Elementy mechaniki kwantowej dla filozofów

Michał Heller