Helion


Dorota Pekasiewicz

Analiza matematyczna dla ekonomicznych kierunków studiów
Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych
Teoretyczne rozkłady dochodów gospodarstw domowych i ich estymacja
Matematyka. Podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych
Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji