Helion


Dorota Starzyńska

Determinanty działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych
Zarządzanie finansami. Aspekty teoretyczne i praktyczne