Helion


Jakub Marszałek

Zarządzanie finansami. Aspekty teoretyczne i praktyczne
Determinanty działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych