Helion


Marta Baraniak

Finansowanie działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych. Przykład województwa łódzkiego
Determinanty działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych