Helion


Marta Baraniak

Determinanty działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych
Finansowanie działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych. Przykład województwa łódzkiego