Helion


Jadwiga Stawnicka

Rola policyjnej profilaktyki społecznej w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego
Bliżej ludzi. Społeczno-edukacyjne działania Policji na rzecz bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego
Świat nowych technologii. Czy sztuczna inteligencja zdominuje życie człowieka?
Świat nauki dla Policji - Policja dla społeczeństwa. Synergiczny efekt współpracy Policji ze światem nauki - ujęcie wieloaspektowe