Autor: Magdalena Podsiadło

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji

Magdalena Podsiadło

Kino polskie jako kino transnarodowe

Sebastian Jagielski, Magdalena Podsiadło

Przygoda kina. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Lubelskiemu

Sebastian Jagielski, Magdalena Podsiadło