Helion


Magdalena Podsiadło

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji
Kino polskie jako kino transnarodowe
Przygoda kina. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Lubelskiemu