Szczegóły ebooka

Kino polskie jako kino transnarodowe

Kino polskie jako kino transnarodowe

Sebastian Jagielski, Magdalena Podsiadło

Ebook

Ze względu na tożsamościową rolę, jaką kino polskie odegrało w XX wieku, kwestia narodowości stanowiła jedno z głównych zagadnień z nim związanych oraz wyznaczała istotne ścieżki interpretacyjne w badaniach nad filmem. Ujęcie to domaga się obecnie kontynuacji i uzupełnienia o perspektywę transnarodową, która znacząco poszerza pole badawcze, sięgając poza granice wyznaczone ramami państwa narodowego. Autorzy niniejszego tomu zwracają baczną uwagę na nieszczelność granic, ich przekraczanie, interakcję między tym, co wewnątrz, a tym, co na zewnątrz państwa narodowego, na zjawiska i konteksty ponadnarodowe, transgraniczne kontakty instytucjonalne oraz indywidualne przedsięwzięcia twórcze, które nie tłumaczą się jedynie z perspektywy narodowej. Ujęcie transnarodowe jest tym samym wieloperspektywiczne, kładzie większy nacisk na dynamikę globalnych przemian, uprzywilejowuje kontekst, odchodzi od tematów nacechowanych narodowo, docenia sposoby ekspresji niekoniecznie sprzyjające tożsamościowej spójności oraz odsłania sprzeczności tkwiące w polskiej kinematografii.

 

WSTĘP

 

Magdalena Podsiadło: Transnarodowe spojrzenie jako efekt współczesności 

 

I. WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

 

JOANNA RYDZEWSKA: Transnarodowość, postsekularyzm i tajemnica winy w Idzie Pawła Pawlikowskiego 

PAULINA KWIATKOWSKA: Obóz dla uchodźców w Cinecittà – między rzeczywistością a światem przedstawionym

MARCIN MARON: Danton Andrzeja Wajdy w kontekście rewolucyjnych ideałów obywatelskich oraz francuskich sporów o rewolucję 

KRZYSZTOF KOPCZYŃSKI: Koprodukcja międzynarodowa polskich filmów dokumentalnych w latach 2005–2015 (rekonesans)

KATARZYNA MĄKA-MALATYŃSKA: Między kulturami. Transnarodowy charakter etiud z łódzkiej Szkoły Filmowej 

 

II. TRANSNARODOWY PRL

 

ANNA SZCZEPAŃSKA: Od Lenino do Łodzi przez Berlin: polska Czołówka Filmowa w cieniu kinematografii radzieckiej 

PAVEL SKOPAL: Międzynarodowa konferencja jako instytucja dyscyplinująca. „Rewizjonistyczne tendencje” w polskim kinie lat 1957–1960 z perspektywy radzieckiej

BARBARA GIZA: Ku transnarodowości. Sukcesy polskiego kina na Festiwalu w Cannes w latach 1946–1966 w korespondencjach publikowanych przez magazyn „Film”

SEBASTIAN JAGIELSKI: „Niech mnie wszyscy kochają”. Transnarodowe ciało Elżbiety Czyżewskiej

MARTA BRZEZIŃSKA-PAJĄK: Bracia krwi – polscy aktorzy w filmach indiańskich wytwórni DEFA 

INGA PĒRKONE-REDOVIČA: Wpływ Wajdy na kino łotewskie. Przypadek filmu Kamień i pył 

IMRE SZÍJÁRTÓ: Film polski jako kult

 

III. TWÓRCY BEZ PASZPORTU

 

PATRYCJA WŁODEK: Ryszard Bolesławski – reżyser jako medium 

DOMINIK WIERSKI: Dobry styl jest niewidoczny. O współpracy Sidneya Lumeta z Andrzejem Bartkowiakiem

 

IV. RELACJE TRANSGRANICZNE

 

FILIP NOWAK: Problemy z transnarodowością 

PAUL COATES: Nazywanie Wstrętu – transnarodowość a/jako transpłciowość

TADEUSZ LUBELSKI: Obrona przed bezdomnością? Gorejący krzew – czeski film polskiej reżyserki

MAŁGORZATA RADKIEWICZ: Spojrzenie na Wschód. Motywy białoruskie, ukraińskie i rosyjskie w polskim filmie współczesnym 

MONIKA TALARCZYK-GUBAŁA: „Widzę siebie jako część większej całości”. O filmowej twórczości Katarzyny Klimkiewicz 

PAULINA HARATYK: Polin. Filmy wędrujące w przestrzeni i historii 

 

V. TRANSNARODOWE STYLE

 

KRIS VAN HEUCKELOM: Współczesny polski film drogi w kontekście (trans)narodowym 

MAGDALENA PODSIADŁO: Między Wschodem a Zachodem. Neokonserwatywny charakter polskiego postmodernizmu filmowego

PIOTR ZWIERZCHOWSKI: Międzynarodowe inspiracje i konteksty polskiego filmu kryminalnego 

 

NOTY O AUTORACH 

FILMOGRAFIA 

INDEKS NAZWISK

  • Tytuł: Kino polskie jako kino transnarodowe
  • Autor: Sebastian Jagielski, Magdalena Podsiadło
  • ISBN: 978-83-242-6549-7, 9788324265497
  • Data wydania: 2022-06-14
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2sl0
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS