Autor: Sebastian Jagielski

Kino polskie jako kino transnarodowe

Sebastian Jagielski, Magdalena Podsiadło

Przerwane emancypacje. Polityka ekscesu w kinie polskim lat 1968-1982

Sebastian Jagielski

Przygoda kina. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Lubelskiemu

Sebastian Jagielski, Magdalena Podsiadło