Helion


Sebastian Jagielski

Kino polskie jako kino transnarodowe
Przerwane emancypacje. Polityka ekscesu w kinie polskim lat 1968-1982
Przygoda kina. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Lubelskiemu