Helion


Piśniak Monika

Problemy zrównoważonego rozowju w Unii Europejskiej (red.) Jarosław Czaja
Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju a jakość życia (red.) Monika Piśniak, Ireneusz Miciuła, Anna Nurzyńska
Wybrane aspekty zarządzania a jakość życia