Helion


Szczegóły ebooka

3 grupy płatników same ustalą składkę wypadkową

3 grupy płatników same ustalą składkę wypadkową

praca zbiorowa

Na sposób ustalania stopy procentowej składki wypadkowej na nowy rok składkowy mają wpływ: liczba osób zgłaszanych przez płatnika do ubezpieczenia wypadkowego, złożenie lub niezłożenie druku ZUS IWA za okres ostatnich 3 lat oraz to, czy płatnik podlega wpisaniu do rejestru REGON. Trzeba pamiętać, że błędne ustalenie liczby ubezpieczonych albo grupy działalności, co w efekcie zaniży wysokość składek wypadkowych, spowoduje wydanie przez ZUS decyzji podwyższającej obowiązującą stopę do 150% stopy ustalonej na podstawie prawidłowych danych.
Wyższa stawka obowiązywać będzie przez cały rok składkowy. 

  • Tytuł: 3 grupy płatników same ustalą składkę wypadkową
  • Autor: praca zbiorowa
  • ISBN Ebooka: 978-8-3269-5026-1, 9788326950261
  • Data wydania ebooka: 2016-05-24
  • Identyfikator pozycji: e_05f5
  • Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka