Helion


Szczegóły ebooka

 
Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON

Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON


Sprawozdawczość finansowa podlega w ostatnich latach nieustającej krytyce. Uważa się, że nie jest ona w stanie sprostać rosnącym potrzebom i wymaganiom inwestorów, którzy nie zadowalają się już suchą informacją z raportów finansowych. Decyzje o lokowaniu kapitału wymagają obecnie danych o charakterze finansowym i niefinansowym, dobrowolnych ujawnień informacji niewymaganych prawem, o znacząco rozszerzonym zakresie, pozwalających na przewidywanie sytuacji finansowej i wyników jednostki w przyszłości. W erze społeczeństwa informacyjnego raport finansowy jednostki gospodarczej stopniowo ewoluuje w kierunku raportowania biznesowego. Inwestorzy potrzebują danych o znacznie większej przejrzystości, zrozumiałych i często wspomaganych informacjami opisowymi.
Prezentowana publikacja stanowi głos w dyskusji nad ewolucyjnym charakterem, kształtem, kierunkami rozwoju oraz perspektywami współczesnej rachunkowości.
 

Słowo wstępne 8

Rozdział I. Współczesna rachunkowość w kontekście jej ewolucji 10
Anna Olewnik, Aniela Potka – Ewolucja rewizji Sprawozdań finansowych 10
Małgorzata Jabłonowska, Paulina Wiśniewska – Systemy informatyczne w rachunkowości jako efekt jej ewolucji 26
Monika Kubicka, Maciej Kaczówka – Zmiany w raportowaniu biznesowym na przestrzeni ostatnich lat 36
Joanna Parysek, Błażej Karolewicz – Postrzeganie księgowości i zawodu księgowego na przestrzeni lat – kierunki zmian 44
Karolina Wołujewicz, Natalia Woźniak – Wpływ deregulacji i postępu technologicznego na ewolucję zawodu księgowego 54

Rozdział II. Nowe trendy w rozwoju rachunkowości 65
Norbert Krupiński – Balanced Scorecard jako narzędzie coachingu w świetle ewolucji rachunkowości 65
Maciej Bogacz, Marcin Doliwka – Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jako wyzwanie dla współczesnej teorii i praktyki rachunkowości 76
Klaudia Jurzec, Aleksandra Rapacz – Raportowanie zintegrowane jako nowy trend w raportowaniu organizacji 88
Paweł Gryboś, Michał Gierlach – Przykład raportu zintegrowanego online na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A. 98
Justyna Garbarczyk, Filip Czechowski – Psychologiczny aspekt rachunkowości, jako możliwość oddziaływania na odbiorcę informacji 107

Rozdział III. Odzwierciedlenie problemów środowiska w rachunkowości 116
Agata Romanowska, Katarzyna Gliszczyńska – Rachunkowość środowiskowa w systemie informacyjnym podmiotu gospodarczego 116
Szymon Grabny, Klaudia Kąkol – Ochrona środowiska w rachunku kosztów jako efekt proekologicznych zmian 126
Anna Puszcz, Filip Garbacz – Uprawnienia do emisji CO2 jako element sprawozdania finansowego spółek z sektora energetycznego 136

Rozdział IV. Wybrane aspekty rachunkowości we współczesnym przedsiębiorstwie 149
Angelika Berent, Marek Pieńkowski – Optymalizacja podatkowa jako element świadomego zarządzania przedsiębiorstwem 149
Krzysztof Podgórski, Krzysztof Ciesielski – Klasyczne i nowoczesne źródła finansowania majątku w przedsiębiorstwie 157
Monika Karczewska, Zuzanna Dziwoki – Regulacje dla małych i średnich przedsiębiorstw 173
Katarzyna Czajka, Marta Głowacka – Dylematy etyczne we współczesnej rachunkowości 185
Dagmara Pawełkiewicz, Magdalena Piątkowska – Kreatywna rachunkowość w sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych 193
Magdalena Majewska, Weronika Pacuła – Wskaźniki rentowności i ich analiza na przykładzie sektora bankowego 208
Kamil Płatek, Sylwia Doroba – Międzynarodowe i amerykańskie regulacje sprawozdawczości finansowej na przykładzie firm z branży energetycznej i paliwowej 220