Helion


Szczegóły ebooka

4 przykłady liczbowe,  jak podwyższać zasiłek macierzyński do kwoty świadczenia rodzicielskiego

4 przykłady liczbowe, jak podwyższać zasiłek macierzyński do kwoty świadczenia rodzicielskiego

Magdalena Skalska

 Od dnia wprowadzenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem chorobowym nowego świadczenia związanego z macierzyństwem i rodzicielstwem (tzw. świadczenia rodzicielskiego) obowiązuje minimalna wysokość zasiłku macierzyńskiego dla osób, które nabyły do niego prawo w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o tę zaliczkę podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego (w 2016 r. - 1.000 zł).

  • Tytuł: 4 przykłady liczbowe, jak podwyższać zasiłek macierzyński do kwoty świadczenia rodzicielskiego
  • Autor: Magdalena Skalska
  • ISBN Ebooka: 978-8-3269-4899-2, 9788326948992
  • Data wydania ebooka: 2016-08-01
  • Identyfikator pozycji: e_08ax
  • Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka