Helion


Szczegóły ebooka

Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami

Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami


Całe nasze życie jest wypełnione pracą nad emocjami, wypracowywaniem strategii i taktyk borykania się z nimi. Emocje ubarwiają świat, ale także strukturalizują go, a masowe emocje znoszą racjonalne myślenie i argumentację nie tylko na poziomie indywidualnym. Dla badania problematyki emocji powstała subdyscyplina zwana socjologią emocji. Monografia jest efektem debaty prowadzonej podczas konferencji „Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami”. Opisano w niej zagadnienia dotyczące teoretycznych i metodologicznych aspektów afektywnego paradygmatu nauk społecznych, kierowania emocjami w organizacjach formalnych, pracy emocjonalnej, współczucia i empatii w życiu prywatnym, społecznym, zawodowym, a także emocji w procesie komunikacji, w tym ekspresji emocji w życiu społecznym i ich społecznej kontroli, emocji w sztuce, polityce i religii, jak również w codziennym życiu. Można tutaj znaleźć zarówno rozważania teoretyczne, jak i analizy materiału empirycznego. Zróżnicowanie to odzwierciedla kompleksowość i złożoność przedmiotu zainteresowania autorów – roli emocji w życiu społecznym. Dzięki różnorodności prac uzyskujemy wrażenie skupionego oglądania jednego przedmiotu z różnych stron. 

Krzysztof T. Konecki, Beata Pawłowska – Wstęp 7

Część I – Dwaj teoretycy socjologii emocji 11
Krzysztof T. Konecki – Socjologia emocji według Thomasa Scheffa 11
Beata Pawłowska – Emocje społeczne w teorii Theodore’a Kempera 39

Część II – Emocje a praca 53
Magdalena Kępińska-Jasny – Zarządzanie emocjami w miejscu pracy 53

Część III – Emocje a doświadczenie duchowe i religijne 67
Krzysztof T. Konecki – Praca nad ciałem i emocjami w praktyce hatha-jogi. W stronę „kultury emocjonalnej” bez emocji 67
Emilia Zimnica-Kuzioła – Emocje w doświadczeniu religijnym chrześcijan – dyskurs naukowy 89

Część IV – Emocje a sztuka 97
Karolina Targowska – Scena muzyczna jako przestrzeń interakcji emocjonalnych 97
Ewelina Wejbert-Wąsiewicz – Emocje w sztuce kobiet (na przykładzie prac współczesnych polskich artystek plastyczek) 111

Część V – Emocje a polityka 125
Małgorzata Szatan – Infantylizacja obywateli jako warunek funkcjonowania polityki strachu 125
Piotr Sieradzki – Emocje w życiu codziennym a konstruowanie ładu poznawczego i społecznego. Kilka uwag opartych na empirycznej teorii „społeczeństwa doznań” Gerharda Schulze 145

Część VI – Emocje a kultury dewiacyjne 161
Piotr Chomczyński – Emocje agresji i smutku, ich przejawy oraz sposoby radzenia sobie z nimi wśród wychowanek zakładów poprawczych w Polsce. Socjologiczna analiza zjawiska 161

Aneks 187