Helion


Szczegóły ebooka

Afryka i (post)kolonializm

Afryka i (post)kolonializm

Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim

Publikacja dotyczy historii sztuki Afryki prezentowanej z perspektywy badań (post)kolonialnych. Stanowi ona efekt dyskusji środowiska afrykanistycznego z udziałem gości zagranicznych, którzy wskazują na wciąż żywe postrzeganie kultury i sztuki europejskiej jako dominującej i metropolitalnej. Autorzy podejmują problematykę doświadczeń i pozostałości epoki kolonialnej oraz niewolnictwa – nadal obecnych w sposobie współczesnego zachodniego patrzenia na historię i kulturę Afryki. Zwracają przy tym uwagę na potrzebę nowego spojrzenia na kontynent afrykański, uwolnionego od uprzedzeń i lęków, na konieczność ponownego odczytania wątków historycznych i politycznych kontynentu oraz podejmowania działań w zakresie poszanowania i ochrony dziedzictwa kulturowego Afryki.  

AFRYKA I (POST)KOLONIALIZM. WPROWADZENIE (Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim) 7

HISTORIA I KULTURA AFRYKI W ZWIERCIADLE KOLONIALIZMU 25
Abedalrazak Al-Nasir – Modernizacja kulturowa na Zanzibarze w latach 1890–1939 27
Piotr Robak – Rola i miejsce Afryki w brytyjskim handlu zewnętrznym (i kolonialnym) w XVIII wieku 43

KOLONIALNA I NEOKOLONIALNA INTERPRETACJA SZTUKI AFRYKI 73
Ewa Kubiak – Afrobrazylijczycy a sztuka Brazylii okresu kolonialnego 75
Agnieszka Kuczyńska – Afryka surrealistów. Problem (nie)obecności afrykańskich obiektów w kolekcji André Bretona 95
Justyna Tomczak – Sztuka afrykańska jako składnik przestrzeni publicznej a twórczość awangardowa – dadaizm 111
Grażyna Bobilewicz – Obraz Afryki w malarstwie rosyjskim XX i początku XXI wieku 129
Agnieszka Kluczewska-Wójcik – „Wiem skąd pochodzę”. Współczesna sztuka afrykańska – tradycja i tożsamość 153

NOWOCZESNA ARCHITEKTURA AFRYKI 173
Błażej Ciarkowski – Siła budująca i niszcząca zarazem – nowoczesna architektura w postkolonialnej Afryce 175
Julia Sowińska-Heim – Współczesna architektura kontynentu afrykańskiego w kontekście budowania kulturowej tożsamości 191
Anna Rynkowska-Sachse – Współczesne centra turystyczne (visitors’ centre) w krajobrazie naturalnym Namibii na przykładzie realizacji Nina Maritz Architects 211

WYKAZ ILUSTRACJI 227

  • Tytuł: Afryka i (post)kolonializm
  • Autor: Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim
  • ISBN Ebooka: 978-8-3808-8261-4, 9788380882614
  • Data wydania ebooka: 2017-01-25
  • Identyfikator pozycji: e_0fq7
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego