Helion


Szczegóły ebooka

 
Funkcjonowanie łańcuchów dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski. Uwarunkowania infrastrukturalne i geopolityczne

Funkcjonowanie łańcuchów dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski. Uwarunkowania infrastrukturalne i geopolityczne


W publikacji zostały zaprezentowane rezultaty badań naukowych dotyczących zasadniczych aspektów funkcjonowania łańcuchów dostaw surowców energetycznych i paliw. Przedmiotem rozważań teoretycznych i empirycznych są łańcuchy dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski. Analizę empiryczną podporządkowano zagadnieniu krajowego bezpieczeństwa energetycznego, uwzględniając przy tym jego geopolityczny wymiar.
Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców ze świata nauki, praktyków oraz młodzieży akademickiej, którzy interesują się bieżącymi trendami funkcjonowania rynków surowców strategicznych z uwzględnieniem aspektów logistyki.
 

Wprowadzenie 7

Rozdział 1. Zasadnicze aspekty funkcjonowania łańcuchów dostaw surowców energetycznych i paliw 13
1.1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa energetycznego 13
1.2. Charakterystyka łańcuchów dostaw surowców energetycznych i paliw 20
1.3. Bezpieczeństwo i ryzyko w zarządzaniu łańcuchami dostaw surowców energetycznych i paliw 30

Rozdział 2. Uwarunkowania dostaw i wykorzystania ropy naftowej i gazu ziemnego w gospodarce Polski 35
2.1. Znaczenie ropy naftowej i gazu ziemnego w gospodarce Polski 35
2.2. Główne infrastrukturalne i instytucjonalne determinanty dostaw i wykorzystania ropy naftowej w Polsce 38
2.2.1. Źródła i kierunki dostaw ropy naftowej do Polski 38
2.2.2. Kluczowe szlaki transportu ropy naftowej do Polski 44
2.2.3. Inne możliwości dostaw ropy naftowej do Polski 47
2.2.4. Główni dostawcy paliw w Polsce 50
2.2.5. Zdolności magazynowania ropy naftowej w Polsce 55
2.3. Główne infrastrukturalne i instytucjonalne determinanty dostaw i wykorzystania gazu ziemnego w Polsce 59
2.3.1. Źródła i kierunki dostaw gazu ziemnego do Polski 59
2.3.2. Zasadnicze czynniki warunkujące dostawy gazu do Polski z kierunku wschodniego 64
2.3.3. Zasadnicze czynniki warunkujące dostawy gazu do Polski z kierunku południowego 68
2.3.4. Zasadnicze czynniki warunkujące dostawy gazu do Polski z kierunku zachodniego 74
2.3.5. Zasadnicze czynniki warunkujące dostawy gazu do Polski z kierunku północnego 78
2.3.6. Zdolności magazynowania gazu w Polsce 84

Rozdział 3. Wpływ czynników geopolitycznych na funkcjonowanie łańcuchów dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski 89
3.1. Główne założenia strategii energetycznej Federacji Rosyjskiej 89
3.2. Zmniejszanie stopnia wykorzystania przez Federację Rosyjską dotychczasowych i uruchamianie nowych tras przesyłu ropy i gazu 93
3.3. Niedostateczne wsparcie państw przyjmujących polskie inwestycje 100
3.4. Przejmowanie przez Federację Rosyjską strategicznych aktywów energetycznych w Polsce i Europie 104
3.5. Szantaż gazowy i cenowy Federacji Rosyjskiej 112
3.6. Utrzymywanie i eskalacja napięcia politycznego przez Federację Rosyjską 117
3.7. Działania dezinformacyjne Federacji Rosyjskiej 123

Zakończenie 125
Bibliografia 129
Spis tabel 133
Spis rysunków 134