Helion


Szczegóły ebooka

Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady

Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady

Autorki książki przedstawiły problem wyrównania szans osób niewidomych i niedowidzących w dostępie do dóbr kultury. Zaprezentowały metodę tworzenia audiodeskrypcji dzieł w kontekście upowszechniania sztuki wśród osób z dysfunkcjami wzroku. Ponieważ tworzenie audiodeskrypcji wymaga znacznego zasobu zróżnicowanej wiedzy, zaproponowały wprowadzenie specjalistycznych zajęć z audiodeskrypcji prowadzonych metodą projektową. [...] Zebrany w ten sposób materiał stał się ważnym uzupełnieniem książki, a zarazem pozwolił na cały szereg istotnych sformułowań związanych z teorią i praktyką tworzenia audiodeskrypcji. Ta pionierska praca jest istotną pozycją dla studentów, muzealników i wszystkich zainteresowanych ułatwianiem osobom z niepełnosprawnością wzroku, niewidomym i niedowidzącym dostępu do sztuk plastycznych, a tym samym integracji społecznej w obszarze kultury.

Z recenzji prof. Ryszarda Hungera

WSTĘP 7

 

AUDIODESKRYPCJA – WPROWADZENIE 9

 

SPOSOBY REKOMPENSATY ZABURZEŃ WZROKU 13

 

METODY TWORZENIA AUDIODESKRYPCJI 17

 

PIĘKNO, EKFRAZA, OBIEKTYWIZM 23

 

BENEFICJENCI KOŃCOWI TWORZONYCH AUDIODESKRYPCJI 27

 

PERCEPCJA OTOCZENIA MIEJSKIEGO ORAZ DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO 29

haptyczne doświadczanie otoczenia 31

orientacja w przestrzeni miejskiej i otoczeniu architektonicznym 33

 

NAUKA AUDIODESKRYPCJI W EDUKACJI AKADEMICKIEJ 37

cele 38

cele metapoziomowe 39

usytuowanie metody projektowej w teorii dydaktyki 39

 

TWORZENIE AUDIODESKRYPCJI – UWARUNKOWANIA SYTUACYJNE 41

Muzeum Sztuki w Łodzi (ms1) – Sala Neoplastyczna 41

Muzeum Sztuki w Łodzi (ms2) – wybrane obiekty artystyczne 48

Muzeum Miasta Łodzi – audiodeskrypcja wnętrz muzealnych 51

uzyskane przez uczestników zajęć kompetence zawodowe i społeczne 59

 

AUDIODESKRYPCJA – PRZYKŁADY 61

audiodeskrypcja Sali Neoplastycznej 61

audiodeskrypcja wybranych dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi 72

audiodeskrypcja wnętrz Pałacu Poznańskich 81

  1. w praktyce codziennej Muzeum Miasta Łodzi (Paulina Dzwonkowska) 129

 

PODSUMOWANIE 131

 

ANEKS 133

fragmenty kart autoewaluacyjnych studentów 133

karta ewaluacyjna 134

 

BIBLIOGRAFIA 137

 

WYKAZ ILUSTRACJI 141

  • Tytuł: Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady
  • Autor: Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim
  • ISBN Ebooka: 978-8-3808-8385-7, 9788380883857
  • Data wydania ebooka: 2017-05-18
  • Identyfikator pozycji: e_0j1o
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego