Helion


Szczegóły ebooka

90 lat łódzkiej ekonomii

90 lat łódzkiej ekonomii

Początki ekonomii w Łodzi sięgają lat 60. XIX wieku, kiedy powstały pierwsze instytucje finansowe i ekonomiczne. Na przełomie XIX i XX wieku popularyzacji wiedzy ekonomicznej służyły tzw. uniwersytety powszechne, gdzie organizowano odczyty czołowych ekonomistów i historyków gospodarczych: Natalii Gąsiorowskiej-Grabowieckiej, Michała Hertza i Stanisława Koszutskiego. Na łamach czasopism publikowali swoje pierwsze artykuły: Michał Kalecki, Edward Rosset, Leszek Kirkien, Mieczysław Kołtoński i Edward Grabowski. W latach międzywojennych powstały w Łodzi pierwsze prywatne szkoły wyższe, m.in. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924-1928) oraz Wolna Wszechnica Polska (1928-1939}. Istotne znaczenie dla konsolidacji środowiska ekonomicznego miała również działalność instytucji ekonomicznych i finansowych, takich jak Giełda Papierów Wartościowych, Towarzystwo Kredytowe, Wydział Statystyki m. Łodzi.

Zaprezentowane w publikacji przedsięwzięcia przemysłowe, handlowe, naukowe, dydaktyczne i organizacyjne przyczyniły się do wszechstronnego rozwoju nauk ekonomicznych w Uniwersytecie Łódzkim, którego osiągnięcia stały się znane w kraju, a także na arenie międzynarodowej.

Wprowadzenie 9

 

 1. Rozwój gospodarczy i populacyjny Łodzi 11
  1. Początki ekonomii w Łodzi (wiek XIX i początek XX) 11
  2. Pionierzy łódzkiego przemysłu 12
  3. Instytucje finansowe i ekonomiczne w Łodzi 17
  4. Rozwój ekonomiczny Łodzi 21

 

 1. Etapy rozwoju edukacji ekonomicznej na wyższym poziomie 27
  1. Czasopisma o tematyce ekonomicznej zasilane przez łódzkich autorów 27
  2. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) 34
  3. Oddział Łódzki Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939) 38
  4. Tajne nauczanie na poziomie wyższym w okresie niemieckiej okupacji 44
  5. Łódzcy ekonomiści i politycy społeczni 46
  6. Ekonomia na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego 59
  7. Oddział Łódzki Szkoły Głównej Handlowej (Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie), 1945–1950 60
  8. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Łodzi (1950–1961) 62
  9. Połączenie Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi z Uniwersytetem Łódzkim 66

 

 1. Szkoły i koncepcje badawcze w środowisku łódzkich ekonomistów 71
  1. Szkoła ekonomii społecznej i demografii Edwarda Rosseta 71
  2. Łódzka szkoła ekonometrii Władysława Welfego 82
  3. Łódzka szkoła statystyki nieparametrycznej Czesława Domańskiego 99
  4. Wkład Michała Kaleckiego, Cezarego Józefiaka i Jana Mujżela do teorii ekonomii 103
   1. Teoria wzrostu gospodarczego Michała Kaleckiego 103
   2. Teoria wzrostu gospodarczego i funkcjonowania gospodarki Cezarego Józefiaka 108
   3. Teoria funkcjonowania gospodarki Jana Mujżela 112
  5. Historia myśli ekonomicznej w ujęciu łódzkiej szkoły ekonomicznej 116
   1. Łódzka ekonomia a badania nad historią myśli ekonomicznej 117
   2. Wzrost i rozwój gospodarczy w polskiej myśli ekonomicznej na podstawie badań Janusza Górskiego 119
   3. Wzrost i rozwój gospodarczy w zachodniej myśli ekonomicznej na podstawie badań Janusza Górskiego 123
   4. Badania nad historią myśli ekonomicznej Wiesława Piątkowskiego 136
   5. Uwagi końcowe 141

 

Zakończenie 143

Bibliografia 145

Załączniki 153

 • Tytuł: 90 lat łódzkiej ekonomii
 • Autor: Czesław Domański, Witold Kasperkiewicz, Eugeniusz Kwiatkowski
 • ISBN Ebooka: 978-83-808-8978-1, 9788380889781
 • Data wydania ebooka: 2018-12-17
 • Identyfikator pozycji: e_1049
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego