Helion


Szczegóły ebooka

Bliżej ludzi. Społeczno-edukacyjne działania Policji na rzecz bezpieczeństwa

Bliżej ludzi. Społeczno-edukacyjne działania Policji na rzecz bezpieczeństwa


W niniejszej książce poruszono problematykę, której hasło przewodnie brzmi „Policja bliżej ludzi”. Na tę kwestię autorzy spoglądają z perspektywy trzech filarów uspołecznienia Policji: przywracania posterunków, współpracy dzielnicowych ze społecznościami lokalnymi oraz z perspektywy oceny funk­cjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przez jej użytkowników.

Wstęp


Rozdział I
Iwona Klonowska, Jadwiga Stawnicka
Bliżej ludzi. Dzielnicowy kreatorem dialogu Policji ze społeczeństwem z perspektywy ogólnopolskich badań dzielnicowych
Wstęp
1. Charakterystyka respondentów. Cechy społeczno-demografczne
2. Cechy i umiejętności dzielnicowego
3. Możliwości realizacji przez dzielnicowego zadań z proflaktyki społecznej
4. Czynniki utrudniające i ułatwiające
pracę dzielnicowemu w zakresie proflaktyki społecznej
5. Możliwości oddziaływania dzielnicowego na społeczeństwo lokalne w zakresie proflaktyki
Podsumowanie
Literatura


Rozdział II
Rafał Kochańczyk
Bliżej ludzi. Posterunek Policji – mała komórka, duże możliwości
Wstęp
1. Policja jako inicjator działań w zakresie zapobiegania przestępczości
2. Podstawy funkcjonowania posterunku Policji
3. Zasady tworzenia posterunku Policji
4. Obsada kadrowa posterunku Policji
5. Kierownik posterunku Policji
6. Dzielnicowy posterunku Policji
7. Policjant posterunku Policji
8. Policjant komórki ds. kryminalnych
Podsumowanie
Literatura


Rozdział III
Iwona Klonowska, Jadwiga Stawnicka
Bliżej ludzi. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością wśród mieszkańców Katowic
Wstęp
1. Opinie o poczuciu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania
2. Opinie o poprawie / braku poprawy poczucia bezpieczeństwa
3. Źródła oceny stanu bezpieczeństwa
4. Ocena najmniej bezpiecznych miejsc w najbliższej okolicy
5. Wyznaczenie zjawisk stanowiących najważniejszy problem w najbliższym otoczeniu respondentów

Rozdział IV
Iwona Klonowska, Jadwiga Stawnicka
Bliżej ludzi. Ocena funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w percepcji mieszkańców wybranych miast województwa śląskiego
1. Cel odwiedzin Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
2. Ogólna ocena Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
3. Częstotliwość korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
4. Pozytywne i negatywne cechy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
5. Źródło informacji o Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
6. Wpływ Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na podniesienie poczucia bezpieczeństwa
7. Wpływ Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na skuteczność działań Policji
Podsumowanie
Literatura


Rozdział V
Iwona Klonowska, Jadwiga Stawnicka
Bliżej ludzi. Działania proflaktyczne Policji na rzecz bezpieczeństwa
Wstęp
1. Rola Priorytetów Komendanta Głównego Policji w wyznaczaniu działań proflaktycznych Policji
2. Koncepcja działań Policji w zakresie proflaktyki społecznej
3. Komunikowanie się Policji z podmiotami partnerskimi i z odbiorcami w ramach działań proflaktycznych
Literatura
Zakończenie