Helion


Szczegóły ebooka

 
Miniaturowe silniki turboodrzutowe

Miniaturowe silniki turboodrzutowe


W monografii opisano najważniejsze parametry charakteryzujące działanie różnych typów lotniczych silników turbinowych. Przeprowadzono dyskusję nad tendencjami i kierunkami rozwojowymi silników lotniczych, zwracając szczególną uwagę na kwestię miniaturyzacji silników turboodrzutowych. Wnikliwej analizie poddano procesy zachodzące w integralnych częściach miniaturowych silników turboodrzutowych, takich jak: wlot, sprężarka, dyfuzor, komora spalania, zespół turbiny i dysza wylotowa. Obok klasycznego podejścia do projektowania, bazującego na znanych i sprawdzonych wyrażeniach teoretyczno-empirycznych, dużo uwagi poświęcono modelowaniu numerycznemu procesów zachodzących w poszczególnych częściach silnika. Wnioski uzyskane z analizy wyników symulacji numerycznych pozwalają na poszerzenie wiedzy na temat ciągle nie do końca poznanych zjawisk zachodzących w danym zespole miniaturowego silnika oraz na określenie wzajemnej zależności między wybranymi parametrami oraz określenie ich wpływu na przebieg badanego procesu.

Przedmowa 7

Wykaz ważniejszych oznaczeń 9

1. Wprowadzenie 13

2. Rozwój silników turboodrzutowych 15

2.1. Rozwój silników śmigłowych i śmigłowcowych 18

3. Charakterystyki silników turboodrzutowych 20

3.1. Podstawowe parametry charakteryzujące pracę silnika turboodrzutowego 20

3.2. Silniki jednoprzepływowe 21

3.3. Silniki dwuprzepływowe 26

4. Tendencje rozwojowe silników lotniczych  29

4.1. Miniaturyzacja silników turboodrzutowych 41

5. Problemy projektowania miniaturowych silników turboodrzutowych 52

5.1. Wlot 52

5.1.1. Obliczenia przepływu powietrza przez dyfuzor wlotowy 61

5.2. Sprężarka 69

5.3. Dyfuzor sprężarki 79

5.4. Kanał wylotowy (nawrotny) 83

5.5. Komora spalania 88

5.6. Zespół turbiny 111

5.6.1. Przykładowe obliczenia wstępne turbiny gazowej 117

5.6.2. Możliwe udoskonalenia turbiny 134

5.7. Dopalacz 148

6. Badania miniaturowych silników turboodrzutowych 155

6.1. Stanowisko badawcze z miniaturowym silnikiem turboodrzutowym GTM-120 i me­todyka

pomiarów 155

6.2. Stanowisko badawcze komory spalania miniaturowego silnika turboodrzutowego

o zmiennym przekroju otworów strefy rozcieńczającej 164

Bibliografia 171

Streszczenie 175

Summary 175