Helion


Szczegóły ebooka

Problematyka kwalifikacji prawnej pozakodeksowych umownych stosunków zobowiązaniowych

Problematyka kwalifikacji prawnej pozakodeksowych umownych stosunków zobowiązaniowych


Książka Pozakodeksowe regulacje umownych stosunków zobowiązaniowych  jest zbiorem prac młodych prawników-badaczy z Polski i Ukrainy, poruszających najbardziej aktualne problemy wybranych umownych stosunków zobowiązaniowych.

Wśród tematów poddanych analizie w książce w są zarówno zagadnienia ściśle teoretyczne, takie jak algorytmizacja stosunków zobowiązaniowych, jak i rozważania o charakterze bardziej praktycznym, dotyczące charakteru i szczegółowych rozwiązań co do konkretnych rodzajów umów, takich jak umowa o macierzyństwo zastępcze czy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Zaprezentowano wyniki badań nad zmianami dotyczącymi prawa bankowego i usług płatniczych w kontekście implementacji dyrektyw PSD i PSD2. Poruszono także zagadnienia regulacji umów dotyczących innych usług finansowych, usług medycznych oraz dotyczących tak szczegółowych rozwiązań, jak umowy o pozycjonowanie stron internetowych czy dofinansowanie projektów unijnych.

Teksty autorów cechują się nowym, odważnym i ciekawym spojrzeniem na temat badań. Stanowią cenny wkład w rozwój nauki prawa prywatnego

SPIS TREŚCI

Wojciech Maciołek

SŁOWO WSTĘPNE........................................................................................................................................ 5

Bogna Kaczorowska

ZAŁOŻENIA KODYFIKACYJNE W DZIEDZINIE UMÓW ZOBOWIĄZANIOWYCH WOBEC ALGORYTMIZACJI STOSUNKÓW UMOWNYCH...................................................................................................................... 7

Marian Bedrii

REGUŁY PERSONALNEJ PRAKTYKI PROFESJONALNEJ W PERSPEKTYWIE TRANSFORMACJI PRAWA ZOBOWIĄZAŃ UKRAINY I POLSKI................................................................................................................................... 21

Wojciech Maciołek

CHARAKTER PRAWNY PRZEDMIOTU UMOWY RAMOWEJ O USŁUGĘ PŁATNICZĄ....... 29

Marcin Szlaszyński

ELEMENT KREDYTOWY W UMOWIE O KARTĘ KREDYTOWĄ – ANALIZA PRAWNA..... 45

Kacper Rożek

UMOWY KREDYTÓW WALORYZOWANYCH KURSEM WALUTY OBCEJ – PRZEKRÓJ PROBLEMATYKI ABUZYWNOŚCI KLAUZUL UMOWNYCH........................................................................................... 59

Beata Habryka-Kalamala

PODSTAWY ROSZCZEŃ KONSUMENTÓW W ZAKRESIE NIEWAŻNOŚCI UMÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DENOMINOWANYCH............................................................................................................................. 69

Konrad Daniel Węgliński

POJĘCIE, TREŚĆ ORAZ CHARAKTER PRAWNY UMOWY FORFAITINGU.............................. 83

Katarzyna Gutbier

UMOWA O WSPÓLNYM ZARZĄDZANIU PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ JAKO PRZYKŁAD UMOWY NIENAZWANEJ.......................................................................................................................................................................... 93

Magdalena Sobas

PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW O MACIERZYŃSTWO ZASTĘPCZE W ŚWIETLE PREIMPLANTACYJNEJ DIAGNOSTYKI GENETYCZNEJ – ROZWAŻANIA NA KANWIE ARTYKUŁU A. ANDERS BRZUCH DO WYNAJĘCIA........................................................................................................................................................................ 105

Katarzyna Konopka

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH JAKO PRZYKŁAD UMOWY NIENAZWANEJ              115

Jarosław R. Antoniuk

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ – POZAKODEKSOWA UMOWA NAZWANA CZY UMOWA NIENAZWANA?........................................................................................................................................ 129

Robert Talaga

PRZEDMIOTOWY ZAKRES ZASTOSOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH POLITYKI SPÓJNOŚCI.......................................................................................................... 137

Dominika Mróz-Krysta

CHARAKTER PRAWNY I SPECYFIKA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH    151

Katarzyna Jarnutowska

POJĘCIE I CHARAKTER PRAWNY UMOWY O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ  159

Magdalena Wróbel

ELEMENTY STRUKTURY UMOWY SPÓŁKI PARTNERSKIEJ..................................................... 167