Helion


Szczegóły ebooka

Zamknięcie roku w księgach instytucji kultury

Zamknięcie roku w księgach instytucji kultury


Sprawdź wszystkie zmiany wprowadzone w 2020 roku. Dzięki wskazówkom zawartym w książce „Zamknięcie roku 2020 w księgach instytucji kultury. Praktyczna instrukcja” poprawnie zamkniesz księgi rachunkowe 2020 roku i sporządzisz sprawozdanie finansowe. Dowiesz się także, jakich terminów musisz przestrzegać i za co odpowiada dyrektor przy sporządzeniu bilansu.

 • Redakcja
 • Wstęp
 • Zmiany wprowadzone w 2020 i 2021 roku
 • Prawa i obowiązki dyrektora instytucji kultury
 • Jak właściwie przeprowadzić inwentaryzację
 • Wycena aktywów i pasywów
 • Odpisy aktualizujące i rezerwy
 • Zamknięcie kont i sporządzenie zestawienia obrotów i sald
 • Sprawozdanie finansowe
 • Zdarzenia po dacie bilansu
 • Zmiany dotyczące kolejnego roku
 • Badanie sprawozdania finansowego
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 • Podatek VAT, dotacje
 • Właściwe gospodarowanie majątkiem
 • Pytania i odpowiedzi
 • Wzory dokumentów
 • Załącznik nr 1 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.)