Helion


Szczegóły ebooka

Czas pracy 2021

Czas pracy 2021


Komentarz do przepisów kodeksowych "Czas pracy" to publikacja, polecana osobom zajmującym się prawem pracy w praktyce. W książce są szczegółowo omówione następujące zagadnienia: Wliczanie różnych aktywności do czasu pracy; Czas pracy a delegacje, szkolenia, dyżur; Okresy odpoczynku; Systemy i rozkłady czasu pracy; Godziny nadliczbowe; Dni wolne; Niepełny etat

 • Redakcja
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • KOMENTARZE DO PRZEPISÓW
  • Rozdział I. Przepisy ogólne
  • Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy
  • Rozdział III. Okresy odpoczynku
  • Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy
  • Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych
  • Rozdział VI. Praca w porze nocnej
  • Rozdział VII. Praca w niedziele i święta