Helion


Szczegóły ebooka

Granice tolerancji w sztuce i wychowaniu

Granice tolerancji w sztuce i wychowaniu


Podjęta problematyka w monografii jest trudna, ponieważ dotyczy treści z obszaru filozofii, aksjologii edukacji, sztuki, wychowania oraz psychologii. Przedstawione treści poszczególnych artykułów są trafnie podzielone na trzy obszary tematyczne i interesująco opracowane pod względem obszaru tej problematyki.

Z recenzji dr hab. prof. UŚ Urszuli Szuścik

Wstęp   9

 

I. Sztuka jako obszar poszerzania i przekraczania granic tolerancji         13

 

Grzegorz Sztabiński, Dylematy tolerancji w sztuce współczesnej             15

Krystyna Pankowska, O granicach i ich przesuwaniu w przestrzeniach sztuki współczesnej        33

Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz, Tabu w sztuce. Refleksje pedagogiczne        47

Agnieszka Gralińska-Toborek, Graffiti i street art – od „teorii rozbitych szyb” do aukcji w domu Sotheby’s         63

Aleksandra Sieczych-Kukawska, Łamanie tabu a ideologiczny obraz dzieciństwa we współczesnej książce adresowanej do dziecka                73

 

II. Tolerancja jako przedmiot refleksji i badań pedagogicznych               85

 

Sławomir Sztobryn, Wolność wobec tolerancji. Tolerancja wobec wolności        87

Mirosława Zalewska-Pawlak, Godność jako wartość graniczna tolerancji             99

Magdalena Sasin, Artystyczne wybory miłośników muzyki poważnej probierzem tolerancji wobec innych kultur i narodowości     109

Piotr Soszyński, Technologia informacyjno-komunikacyjna jako przedmiot tolerancji nauczyciela           125

Magdalena Pawlak, Problemy tolerancji w działalności edukatora muzealnego                135

 

III. Edukacyjne propozycje kształtowania postaw tolerancji      147

 

Anna Majewska-Owczarek, Arteterapia jako działanie wspomagające proces otwierania się na Innego              149

Oleh Topylko, Popularyzacja dziedzictwa historycznego i kulturowego Kijowsko-Peczerskiego Narodowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego (z doświadczenia realizacji programu „Muzealne rozrywki dla dzieci i dorosłych”)     161

 

Autorzy               169