Szczegóły ebooka

Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego: konteksty - dylematy - trendy

Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego: konteksty - dylematy - trendy

Ewa Lipińska, Anna Seretny

Ebook

Opracowanie Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego: konteksty – dylematy – trendy jest bardzo cenną publikacją, odpowiadającą na palące potrzeby współczesnej glottodydaktyki polonistycznej. Celne sformułowanie zawarte w tytule – język nierodzimy – zawiera w sobie trzy typy polszczyzny postrzeganej jako język obcy, drugi i odziedziczony. Wchodzące w skład tomu artykuły stanowią cenny zbiór informacji zarówno dla czynnych lektorów, jak i osób stawiających pierwsze kroki w pracy pedagogicznej.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Anny Dąbrowskiej

Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego: konteksty – dylematy – trendy to trzeci z kolei tom opracowanego przez nas cyklu pozycji naukowo-dydaktycznych z zakresu glottodydaktyki. Proponujemy w nim dalszą analizę naszej dyscypliny u progu trzeciej dekady XXI wieku. Szeroko zakreślona perspektywa pozwoliła na uwzględnienie z jednej strony nowszych czy mniej typowych zjawisk charakterystycznych dla polszczyzny wpływających na jej nauczanie, a z drugiej – największych bolączek współczesnej glottodydaktyki polonistycznej. Autorzy tekstów pochodzą z różnych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych i dydaktycznych, co sprawia, że analizowane zagadnienia ujmują z odmiennych perspektyw. Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie, stanowiące kolejne kompendium wiedzy glottodydaktycznej, będzie użyteczne dla wszystkich czytelników, którym ponownie życzymy, aby nauczanie języka polskiego jako obcego, drugiego lub odziedziczonego było dla nich PASJĄ, POWOŁANIEM i PRZYJEMNOŚCIĄ.

Ze wstępu redaktorek tomu Anny Seretny i Ewy Lipińskiej

Anna Seretny, Ewa Lipińska, Wstęp

Część I

O JĘZYKU POLSKIM

Przemysław Turek, Polszczyzna na tle innych języków. Elementy gramatyki kontrastywnej w dydaktyce języka polskiego jako obcego

Ewa Lipińska, Jeden język, wiele aspektów – o zróżnicowaniu polszczyzny w kraju i zagranicą w kontekście jej nauczania

Wiesław Tomasz Stefańczyk, Przemiany współczesnej polszczyzny – aspekt ilościowy i jakościowy

Małgorzata Gębka-Wolak, Aleksandra Walkiewicz, Polszczyzna jako fleksyjny język docelowy

Anna Seretny, Polszczyzna w szkole, czyli język jako narzędzie poznania

Jan Mazur, Glottodydaktyczne aspekty polskiej polityki językowej

Część II

NAUCZANIE POLSZCZYZNY

Urszula Majcher-Legawiec, Kompetencje nauczycieli w dobie migracji i przemian społeczno-kulturowych

Dominika Izdebska-Długosz, Podobieństwa, które przeszkadzają, czyli o nauczaniu polszczyzny Ukraińców

Andrzej Ruszer, Gdy wszystko brzmi i wygląda inaczej… Chińczycy na lekcji polskiego

Ewa Krauss, Małgorzata Małolepsza, Praca z tekstem w nauczaniu języka polskiego jako odziedziczonego dzieci i dorosłych

Rafał Młyński, Kompetencje logopedyczne glottodydaktyka, nauczyciela dzieci z doświadczeniem migracyjnym

Część III

ZAGADNIENIA KULTUROWO-LITERACKIE

W TEORII I PRAKTYCE

Piotr Garncarek, Adres kulturowy w nauczaniu języka obcego

Grażyna Zarzycka, Glottokulturoznawstwo (także polonistyczne) jako jeszcze jedna subdziedzina naukowa glottodydaktyki

Piotr Horbatowski, Zajęcia teatralne jako forma dialogu międzykulturowego w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Tamara Czerkies, Kształcenie językowo-kulturowe za pomocą tekstów literackich

Romuald Cudak, Literatura w zagranicznej promocji języka i kultury polskiej

Notki biograficzne autorów

Streszczenia

Abstracts

Aneks

Indeks nazwisk

  • Tytuł: Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego: konteksty - dylematy - trendy
  • Autor: Ewa Lipińska, Anna Seretny
  • ISBN: 978-83-242-6568-8, 9788324265688
  • Data wydania: 2021-07-27
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_23y7
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS