Helion


Szczegóły ebooka

Konstelacje krytyczne. Tom I: Teorie i praktyki. Tom II: Antologie

Konstelacje krytyczne. Tom I: Teorie i praktyki. Tom II: Antologie


Pomysłodawczynie Konstelacji krytycznych odwołują się do tradycji Benjaminowskiej, wyszukując kontynuacje, przejęcia i modernizacje tej epistemologiczej metafory. Założenia teoretyczne są tu bardzo istotne, albowiem tytułowe pojęcie istnieje w postaci rozproszonej lub bywało używane intuicyjnie w humanistyce. Choć założona we wstępie metodologiczna rewolucja korzysta miejscami z dość klasycznego sposobu porządkowania, mieszczącego się w historii recepcji, analizie pola i komunikacji, a nawet w dziejach arcydzieł, idei i postaci, to wprowadza wiele nowych wątków, poza samym założeniem konstelacyjności. Staje się „inną historią kultury”, a także zatrzymuje uwagę na samej krytyce, o której w ostatnich latach rozmawiamy głównie w poetyce kryzysu, udowadniając, iż zapaść jest jednym jeszcze mitem dyskursywnym.
                                                                                                                   prof. dr hab. Inga Iwasiów


Obydwa tomy Konstelacji krytycznych – zbiór rozpraw i antologia – wzajemnie się oświetlają, są sobie potrzebne. Autorki i autorzy artykułów w tomie Teorie i praktyki zasadniczo odwołują się do wypowiedzi krytycznych z antologii, będących bazą dla układanych konstelacji. To świetne rozwiązanie praktyczne, mające m.in. zalety dydaktyczne w ramach edukacji uniwersyteckiej: o strategiach i dyskursach krytyki literackiej XX i XXI wieku ciekawie i kompetentnie powiadamiają autorzy szesnastu artykułów zgromadzonych w tomie pierwszym, ale też w owych strategiach i dyskursach dobrze orientują teksty zgromadzone w szesnastu blokach (tom drugi), które przecież mogą być przedmiotem osobnych lektur i podstawą „autonomicznych” studiów czy dociekań.
                                                                                                          dr hab. prof. UŚ Dariusz Nowacki

T. 1

Nota edytorska

„Innowacyjne rozumienie”. Konstelacyjne badania krytyki literackiej

Katarzyna Trzeciak, Rytualne zapominanie arcydzieła („Pałuba” Karola Irzykowskiego)

Monika Świerkosz, Sukces literackiego arcydzieła czy „arcydzieło literackiego sukcesu”? Konstelacja „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej

Maciej Urbanowski, Wpływ pierwszej lektury. Konstelacja „Ferdydurke”

Joanna Orska, Rewidowanie Ważyka. Polityczne lektury „Poematu dla dorosłych”

Jakub Skurtys, Jaka nowoczesność? Konstelacja „Wierszy” Aleksandra Wata

Katarzyna Szopa, Babski przełom. Konstelacja tomu „Jestem baba” Anny Świrszczyńskiej

Paulina Małochleb, Kto jest naszym wrogiem? Konstelacja krytyczna wokół „Zasypie wszystko, zawieje…” Włodzimierza Odojewskiego

Eliza Szybowicz, „Nie tylko dla dziewcząt”. „Jeżycjada” Małgorzaty Musierowicz

Dorota Kozicka, Czas przyszły niedokonany. Konstelacja „Miazgi” Jerzego Andrzejewskiego

Krzysztof Uniłowski, Prześniony melodramat. Wokół „Bohini” Tadeusza Konwickiego

Michał Koza, „Absolutna amnezja” Izabeli Filipiak wobec krytycznych apetytów na przemianę

Tomasz Cieślak-Sokołowski, Wciąż „inne okoliczności lektury”. „Niepodlegli nicości” i „Magnetyczny punkt” Ryszarda Krynickiego

Tomasz Mizerkiewicz, Historia czytania „W czerwieni” Magdaleny Tulli – model „astrologicznej” konstelacji krytycznoliterackiej

Andrzej Skrendo, „Piesek przydrożny” Czesława Miłosza: pragnienie alibi

Olga Szmidt, Konstruowanie Masłowskiej. Konstelacja krytyczna „Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną”

Arleta Galant, Proporcje i rewizje. Konstelacja „Kapuścińskiego non-fiction”

Indeks osobowy

Critical Constellations. Summary

 

T. 2

Nota edytorska

KONSTELACJA PAŁUBY. Katarzyna Trzeciak

KONSTELACJA NOCY I DNI. Monika Świerkosz

KONSTELACJA FERDYDURKE. Maciej Urbanowski

KONSTELACJA POEMATU DLA DOROSŁYCH. Joanna Orska

KONSTELACJA WIERSZY ALEKSANDRA WATA. Jakub Skurtys

KONSTELACJA JESTEM BABA. Katarzyna Szopa

KONSTELACJA ZASYPIE WSZYSTKO, ZAWIEJE… Paulina Małochleb

KONSTELACJA JEŻYCJADY. Eliza Szybowicz

KONSTELACJA MIAZGI. Dorota Kozicka

KONSTELACJA BOHINI. Krzysztof Uniłowski

KONSTELACJA ABSOLUTNEJ AMNEZJI. Michał Koza

KONSTELACJA TOMÓW NIEPODLEGLI NICOŚCI MAGNETYCZNY PUNKT RYSZARDA KRYNICKIEGO. Tomasz Cieślak-Sokołowski

KONSTELACJA W CZERWIENI. Tomasz Mizerkiewicz

KONSTELACJA PIESKA PRZYDROŻNEGO. Andrzej Skrendo

KONSTELACJA WOJNY POLSKO-RUSKIEJ POD FLAGĄ BIAŁO-CZERWONĄ. Olga Szmidt

KONSTELACJA KAPUŚCIŃSKIEGO NON-FICTION. Arleta Galant

Indeks osobowy

Critical Constellations. Summary