Helion


Szczegóły ebooka

Henryk Hirszenberg (1885-1955) i środowisko żydowskich architektów Łodzi

Henryk Hirszenberg (1885-1955) i środowisko żydowskich architektów Łodzi


Książka jest efektem wieloletnich badań Autora nad dziejami łódzkiej architektury, dzięki czemu jest ona w wielu zakresach pracą pionierską, opartą na nowych źródłach, wykorzystującą przy tym dorobek badawczy innych historyków architektury. W efekcie powstała publikacja, którą należy uznać za najpełniejsze, na obecnym etapie badań, omówienie twórczości bardzo ważnej grupy łódzkich architektów, których łączyło żydowskie pochodzenie. Jej istotną zaletą jest także dobra, przejrzysta i dynamiczna narracja […].

Praca jest publikacją o charakterze naukowym, ale sposób prezentacji materiału historycznego jest bliski narracjom popularnonaukowym, w czym widzę jej zaletę jako książki skierowanej do wielu grup czytelników – nie tylko historyków sztuki, lecz także historyków oraz badaczy i miłośników dziejów miasta. Warto podkreślić dobre, plastyczne i, mimo swej skrótowości, celne opisy dzieł architektonicznych.

Z recenzji prof. Jerzego K. Kosa

Wstęp  7

 

Rozdział I. Życie artystyczne Łodzi w końcu XIX i w pierwszych dekadach XX wieku         17

 

Rozdział II. Żydowscy architekci Łodzi w latach 1885–1914           57

 

Rozdział III. Żydowscy architekci Łodzi w latach 1918–1939          135

 

Rozdział IV. „Niespokojny i poszukujący duch” – Henryk Hirszenberg   203

 

Archiwalia i bibliografia 251

 

Spis ilustracji      265

 

Indeks osób oraz firm architektonicznych, budowlanych i związanych z wystrojem wnętrz        277