Helion


Szczegóły ebooka

 
Vademecum spółki z o.o. Edycja 2022

Vademecum spółki z o.o. Edycja 2022


Dzisiejszy świat pędzi bardzo szybkim tempem. Zmiany, które mogą dotknąć Twoją firmę wchodzą w życie z dnia na dzień. Dlatego uważamy, że prowadząc firmę ryzykowanie całym swoim majątkiem – to trochę zbyt duża odpowiedzialność.Jeśli spółka wydaje Ci się warta uwagi, ale nie wiesz co jest prawdą, a co mitem – to w tej książce znajdziesz odpowiedzi.


Spółka z o.o. pomoże Ci:

zminimalizować potencjalne ryzyko biznesowe
zabezpieczyć Twój prywatny kapitał
nie płacić ZUS-u za właścicieli firmy
wypłacać wynagrodzenie bez ZUS-u

Książka zawiera przepisy obowiązujące od stycznia 2022


Czego dowiesz się z Vademecum


- jaka jest odpowiedzialność członków zarządu
- jak powołać do życia spółkę
- jakie koszty musisz ponieść w momencie zakładania spółki
- jakie podatki Cię obowiązują
- jakie są obowiązki związane z VAT
- kiedy musisz mieć kasę fiskalną
- w jaki sposób podejść do optymalizacji podatkowych
- jaki podatek dochodowy zapłacisz jako spółka
- czy można legalnie obejść podwójne opodatkowanie
- jak spółka ogranicza Twoją odpowiedzialność indywidualną
- co powinieneś wziąć pod uwagę zakładając spółkę z o.o.
- kiedy i w jaki sposób możesz korzystać z CIT-u estońskiego

Wstęp    

1. Dlaczego spółka z o.o. może być rozwiązaniem dla mnie?    

2. Dlaczego spółka z o.o. jest lepsza od jednoosobowej

działalności gospodarczej?    

2.1. Ograniczona odpowiedzialność    

2.2. Nieskończona liczba firm    

2.3. Spadki /sukcesja    

2.4. Elastyczność (sprzedaż udziałów)    

2.5. Więcej możliwości racjonalizacji wydatków na budżet Państwa    

2.6. Pełna księgowość    

2.7. Konieczność składania sprawozdań finansowych    

2.8. Umowa spółki oraz jej zmiany    

2.9. Oddzielenie majątków    

2.10. Trudniejsze zarządzanie przepływem gotówki    

2.11. Wieloosobowa    

3. Ilu osób potrzeba do założenia spółki z o.o.? Role w spółce z o.o.    

3.1. Wspólnicy (Zgromadzenie wspólników)    

3.2. Zarząd    

3.3. Prokurent    

3.4. Rada Nadzorcza/Komisja Rewizyjna    

3.5. Jak wygląda schemat spółki z o.o.?   

4. Jakie obowiązki ma zarząd spółki?    

5. Jakie obowiązki mają wspólnicy spółki?    

6. Jaka jest odpowiedzialność zarządu w spółce z o.o.?    

7. Co to jest upadłość gospodarcza?    

7.1. Kto może ogłosić upadłość?    

7.2. Jak definiować stan niewypłacalności?    

7.3. Jak definiować okres 3 miesięcy niewypłacalności?    

8. Jaka jest odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o.?    

9. Jak założyć spółkę?    

9.1. Spółka internetowa – na czym to polega    

9.2. Proces zakładania spółki przez internet:    

9.3. Spółka zakładana tradycyjnie – poszczególne kroki    

9.4. Procedura zakładania spółki drogą tradycyjną    

10. Aspekty godne szczególnej uwagi podczas zakładania spółki    

10.1. Numery PKD    

10.2. Księgowość    

10.3. Nazwa spółki    

10.4. Wybór członków zarządu    

10.5. Kapitał zakładowy    

10.6. Siedziba spółki    

10.7. Konto bankowe    

10.8. Koszty rejestracji spółki    

11. Co to jest umowa spółki?    

11.1. Obowiązkowe elementy umowy spółki:    

11.2. Postanowienia dodatkowe, które warto zawrzeć w umowie spółki z o.o.:    

12. Jak zatrudnić zarząd i wspólników w spółce?    

12.1. Umowa o pracę dla wspólnika lub członka zarządu    

12.2. Umowa zlecenie dla wspólnika lub członka zarządu    

12.3. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu    

12.4. Dywidenda dla wspólnika    

12.5. Wynagrodzenie za pracę dla wspólnika    

 

12.6. Czy zamieniać wynagrodzenie dla zarządu na wynagrodzenie dla

wspólników?    

12.7. ZUS od zatrudnienia zarządu oraz wspólników    

13. Podatek dochodowy spółek z o.o.    

13.1. Stawki podatku dochodowego    

13.2. Kiedy tzw. mały podatnik nie może skorzystać z niskiego (9%) podatku

CIT?    

13.3. Definicja małego i dużego podatnika    

13.4. Jak ustalić moment przejścia na „duży” CIT    

14. CIT estoński w Polsce    

14.1. Podstawowe założenia    

14.2. Kto może skorzystać z CIT-u estońskiego    

14.3. Kto nie może skorzystać z CIT-u estońskiego    

14.4. Kto jest zobowiązany do reinwestowania części dochodu    

14.5. Opodatkowanie firm wg CIT-u estońskiego    

14.6. Przykładowe obliczenia    

14.7. Jak przejść na CIT estoński?    

14.8. Korekta wstępna przy CIT estońskim    

14.9. Podatek obrotowy    

15. W jaki sposób w spółce oblicza się przychody i koszty?    

15.1. Co to jest przychód w spółce z o.o.?    

15.2. Co to jest koszt w spółce z o.o.?    

16. W jaki sposób oszacować wynik finansowy za dany miesiąc?    

17. Sposoby na racjonalizację wydatków związanych

z opodatkowaniem    

17.1. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu    

17.2. Delegacja    

17.3. Umowa o dzieło    

17.4. Umowa zlecenie    

17.5. Wynajem sprzętu    

17.6. Ryczałt od przychodów z wynajmu mieszkań    

17.7. Faktura do własnej spółki    

17.8. Faktura wystawiana przez członka zarządu    

17.9. Faktura wystawiana przez wspólnika    

17.10. Licencja    

17.11. Wypłata dla wspólnika za wykonywanie pracy    

17.12. Ukryta dywidenda    

18. Podatek VAT    

18.1. Czy spółka zawsze musi być VAT-owcem?    

18.2. Kiedy trzeba zgłosić się do VAT?    

18.3. Lista działalności podlegającym obowiązkowo podatkowi VAT:    

18.4. Kiedy przysługuje zwolnienie z VAT?    

18.5. Czy można dostać NIP do rozliczeń UE bez zgłaszania się do VAT?    

18.6. Jak wygląda procedura zgłaszania się do VAT?    

19. Kasa fiskalna    

19.1. Kiedy możliwe jest zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?    

19.2. Kto jest zobowiązany posiadać kasę fiskalną?    

19.3. Jaka jest procedura rejestracji kasy fiskalnej?    

19.4. Jak na co dzień korzystać z kasy fiskalnej?    

19.5. Jak uzyskać zwrot za kasę fiskalną z urzędu skarbowego?    

19.6. Jak mam ewidencjonować przychody, w przypadku gdy jestem

zwolniony z kasy fiskalnej?    

19.7. Jakie zmiany wprowadza Nowy Ład?    

20. Podatek PCC w spółce    

20.1. Sprawy dotyczące kapitału zakładowego    

20.2. Sprzedaż/zakup udziałów    

20.3. Pożyczka    

21. Sprzedaż/zakup spółki   

21.1. Jak wycenić udziały?    

21.2. Jak rozliczyć się z urzędem skarbowym?    

21.3. Komu mogę sprzedać udziały?    

21.4. Jak wygląda procedura sprzedaży udziałów?    

22. Dokapitalizowanie spółki    

22.1. Umowa pożyczki    

22.2. Opłacanie FV z prywatnej gotówki    

22.3. Podniesienie kapitału    

23. Likwidacja spółki    

23.1. Przyczyny rozwiązania spółki    

23.2. Otwarcie likwidacji    

23.3. Zamknięcie likwidacji    

24. Zawieszenie działalności spółki    

24.1. Zawieszenie spółki prawa handlowego    

24.2. ZUS a zawieszenie spółki prawa handlowego    

24.3. Obowiązki zawieszającego działalność    

24.4. Podatek VAT a zawieszenie spółki prawa handlowego    

24.5. Podatek PIT i CIT    

24.6. Wznowienie działalności   

25. Wniosek o upadłość    

26. Jak z działalności gospodarczej zrobić spółkę z ograniczoną

odpowiedzialnością    

26.1. Otworzenie spółki, zamknięcie działalności    

26.2. Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZPC)    

26.3. Przekształcenie    

27. Najczęściej zadawane pytania    

27.1. W jaki sposób zapewnię sobie ubezpieczenie zdrowotne?    

27.2. Czy mogę założyć spółkę z żoną/mężem    

27.3. W jaki sposób chronić majątek, jeżeli zarząd i wspólnicy to osoby

z rodziny    

27.4. Kiedy opłaca się przejść na spółkę z o.o.    

27.5. Zalety spółki z o.o.    

27.6. Wady spółki z o.o.    

27.7. W jaki sposób spółka pomoże mi lepiej kontrolować przepływy

finansowe   

27.8. Czy spółka może działać bez pracowników    

27.9. O co chodzi z tym Rejestrem Beneficjentów rzeczywistych    

27.10. Czy lepiej się przekształcić, czy założyć nową spółkę    

27.11. Z jakimi kontrolami muszę się liczyć, prowadząc spółkę z o.o.     

27.12. Czy spółka musi być VAT-owcem?    

27.13. Czy firmę z kapitałem 5 tys. ktoś traktuje poważnie?    

27.14.  Jak mogę wyciągać pieniądze ze spółki bez podwójnego

opodatkowania?    

27.15. Dlaczego księgowość jest taka droga?    

27.16. Na co zwrócić uwagę, wybierając usługi księgowe?    

27.17. Czy pełna księgowość prowadzona samodzielnie to dobry pomysł?    

28. Spółka komandytowa – podstawowe informacje    

29. Podsumowanie    

30. ZAŁĄCZNIKI    

30.1. Check lista – zakładanie spółki przez internet    

30.2. Check lista – zakładanie spółki drogą klasyczną    

30.3. Uchwała wspólników o wynagrodzeniu dla zarządu – wzór    

30.4. Uchwała wspólników zatwierdzająca sprawozdanie finansowe – wzór    

30.5. Artykuł 43 ustawy o VAT: