Helion


Szczegóły ebooka

Polski Ład a rozliczenia umów zlecenia w 2022 roku na 3 listach płac

Polski Ład a rozliczenia umów zlecenia w 2022 roku na 3 listach płac


Polski Ład wprowadza od 1 stycznia 2022 roku zmienione zasady rozliczania wynagrodzeń z tytułu tej umowy. Warto zatem już dziś, zanim przepisy wejdą w życie, dowiedzieć się m.in. : o jaką kwotę w związku z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu, zostanie podniesiona kwota pierwszego progu podatkowego oraz kwota wolna od opodatkowania, czy zleceniobiorca ma prawo, na własny wniosek, nie płacić podatku zaliczkowo jeżeli spodziewa się, że w skali roku jego dochód nie przekroczy kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku, jakie ulgi w Polskim Ładzie przewidziano dla zleceniobiorców.