Helion


Szczegóły ebooka

Nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego i podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w 2022 r

Nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego i podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w 2022 r


Od 1 stycznia 2022 r. wszystkie niezdolności do pracy w okresie do 60 dni zostaną zliczone do jednego okresu zasiłkowego, bez względu na przyczynę niezdolności. Do okresu zasiłkowego nie będą wliczane okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży. Zmiana przepisów w zakresie zliczania okresów zasiłkowych jest niekorzystna
dla pracowników. Po zmianie przepisów bowiem, na podstawie art. 53 Kodeksu pracy, pracodawcy będą mogli rozstać się z długo chorującymi pracownikami.