Helion


Szczegóły ebooka

 
Sygnaliści: 5 wzorów dla pracodawcy (m.in. regulamin zgłoszeń, informacja dla pracowników i inne)

Sygnaliści: 5 wzorów dla pracodawcy (m.in. regulamin zgłoszeń, informacja dla pracowników i inne)


Z przepisów o sygnalistach wynika, że pracodawca powinien przygotować wzory następujących dokumentów:
–     regulaminu zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa 
–     informacji dla pracowników o zasadach zgłaszania naruszeń prawa
–     wzoru wewnętrznego zgłoszenia naruszeń prawa
–     wzoru potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia naruszeń prawa,
–     wzoru  informacji zwrotnej, obowiązkowej do przekazania sygnaliście, w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
W ebooku znajdziesz gotowe wzory tych dokumentów.