Helion


Szczegóły ebooka

 
Kodeks pracy z komentarzem 2022

Kodeks pracy z komentarzem 2022


Kodeks pracy stanowi podstawowy akt prawny, który w swojej praktyce na co dzień zobowiązani są stosować pracodawcy. W niniejszym opracowaniu Czytelnik odnajdzie ujedonoliconą treść przepisów KP (wg. stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2022 r.) wraz praktycznym omówieniem ostatnich zmian i wyborem najnowszych stanowisk i orzecznictwa sądowego. Zbiór przepisów dedykowany jest przede wszystkim pracodawcom, menedżerom HR oraz specjalistom zatrudnionym w działach kadrowo-płacowych. Może przydać się również prawnikom i innym osobom na co dzień zawodowo zajmującym się prawem pracy.

 • Redakcja
 • I. ZMIANY KODEKSU PRACY WPROWADZONE W 2020 i 2021 ROKU
  • ZMIANA WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW O ZARZĄDZIE SUKCESYJNYM
  • POPRAWA SKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW DODATKOWE SANKCJE WOBEC PRACODAWCÓW
  • Terminy stosowania rozwiązań antykryzysowych wprowadzonych w związku z COVID-19
 • II. ZMIANY KODEKSOWE, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ OD 2019 ROKU
  • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych
  • Możliwość przejścia na elektroniczną formę prowadzenia akt
  • Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy
  • Dwie nowości w zakresie bhp
  • Zmiany wynikające z przepisów o związkach zawodowych
  • Pracownicze plany kapitałowe
  • DANE POBIERANE OD KANDYDATA I PRACOWNIKA ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USTAWY WDRAŻAJĄCEJ RODO
  • ZMIANY W ZAKRESIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH
  • NOWE PRZEPISY W ZAKRESIE DYSKRYMINACJI, SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH I ŚWIADECTW PRACY
 • III. PRZEGLĄD NAJNOWSZYCH STANOWISK I ORZECZNICTWA PRAWA PRACY
 • Kodeks pracy