Helion


Szczegóły ebooka

PLAN FINANSOWY 2022 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

PLAN FINANSOWY 2022 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych


W rozdziałach I –III omówiono zasady sporządzania planów finansowych w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, tryb dokonywania zmian w tych planach oraz sposób oceny ich realizacji. W rozdziałach IV i V opisano wpływ polityki finansowej jednostek budżetowych oraz sposobu zarządzania finansami samorządowych zakładów budżetowych na plany finansowe tych jednostek. W rozdziale VI przedstawiono odpowiedzi na pytania dotyczące planów finansowych. Publikacja zawiera ponadto przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące planowania finansowego.

  • UOJ113_r0
  • UOJ113_r1
  • UOJ113_r2
  • UOJ113_r3-6
  • UOJ113_r7
  • UOJ113_r8