Helion


Szczegóły ebooka

Sprawozdawczość budżetowa 2022

Sprawozdawczość budżetowa 2022


W książce przedstawiono sposób sporządzania oraz obowiązujące terminy i formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych, sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań budżetowych w układzie zadaniowym, biorąc pod uwagę najnowsze zmiany, które zostały wprowadzone. Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany dotyczące między innymi sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP.                                                                                           

  • UOJ114-Srodki_R_01
  • UOJ114-Srodki_R_02
  • UOJ114-Srodki_R_03
  • UOJ114-Srodki_R_04
  • UOJ114-Srodki_R_04A