Szczegóły ebooka

Klasyfikacja budżetowa 2022

Klasyfikacja budżetowa 2022

Barbara Jarosz

Ebook

W rozdziale I książki znajduje się tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz załączników do tego rozporządzenia, w których przedstawiono podziałki klasyfikacji budżetowej wraz z objaśnieniami – z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji dokonanej w 2020 roku; podano także przykłady innych rodzajów dochodów lub wydatków, niewymienionych w objaśnieniach, a także wyjaśnienia RIO i MF dotyczące dochodów i wydatków, których klasyfikowanie budziło wątpliwości interpretacyjne. W rozdziale drugim przedstawiono pytania i odpowiedzi.

  • UOJ_117_Klasyfikacja_budzetowa_2021_srodek_R1
  • UOJ_117_Klasyfikacja_budzetowa_2021_srodek_R2
  • Tytuł: Klasyfikacja budżetowa 2022
  • Autor: Barbara Jarosz
  • ISBN: 978-83-8276-315-7, 9788382763157
  • Data wydania: 2022-04-20
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2p5w
  • Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka