Helion


Szczegóły ebooka

 
Klasyfikacja budżetowa 2022

Klasyfikacja budżetowa 2022


W rozdziale I książki znajduje się tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz załączników do tego rozporządzenia, w których przedstawiono podziałki klasyfikacji budżetowej wraz z objaśnieniami – z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji dokonanej w 2020 roku; podano także przykłady innych rodzajów dochodów lub wydatków, niewymienionych w objaśnieniach, a także wyjaśnienia RIO i MF dotyczące dochodów i wydatków, których klasyfikowanie budziło wątpliwości interpretacyjne. W rozdziale drugim przedstawiono pytania i odpowiedzi.

  • UOJ_117_Klasyfikacja_budzetowa_2021_srodek_R1
  • UOJ_117_Klasyfikacja_budzetowa_2021_srodek_R2