Autor: Michał Wiktor Żmijewski

Michał Wiktor Żmijewski - jest absolwentem dwóch kierunków, matematyki i informatyki, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał także absolutorium na Wydziale Psychologii UW. Obecnie jest współwłaścicielem i zarazem członkiem zarządu w firmie IT Codifive Sp. z o.o. (codifive.pl) tworzącej oprogramowanie dla dużych i małych przedsiębiorstw i wspierającej startupy w tworzeniu MVP. Sam był współzałożycielem kilku startupów, między innymi tabi.pro, wyróżnionego w konkursach InfoShare i ABSL, a także Specjalistycznej Platformy Diagnostycznej - platformy internetowej do przeprowadzania badań psychotechnicznych (projekt realizowany wraz z pracownikami Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej). Odpowiadał za prowadzenie projektów budowy systemów stosowanych w największych polskich przedsiębiorstwach (między innymi PGNiG, PSG, GUNB). Wciąż czynnie, oprócz pełnienia funkcji menadżerskich i analitycznych, zajmuje się programowaniem i architekturą systemów. Jest też trenerem, prelegentem i wykładowcą. Wykładał między innymi na Uniwersytecie SWPS i w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Autor artykułów w czasopismach branżowych i naukowych, twórca wielu webinariów, współprowadzący cykl „Kawa z ekspertem”. Doświadczenie w obszarze dostępności cyfrowej zdobywał, między innymi projektując i implementując interfejs Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, systemu wdrożonego w kilku polskich przedsiębiorstwach. Społecznie jest zaangażowany w prowadzenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Warszawie (członek zarządu). Pomysłodawca konferencji Koderek (koderek.edu.pl) przybliżającej wiedzę o nowych technologiach i współczesnych wyzwaniach edukacyjnych. Propagator przedsiębiorczości wśród młodzieży. W czasie pandemii COVID-19 pomagał uruchomić zdalną edukację w kilkudziesięciu polskich szkołach (działania objęły ponad 8 tysięcy uczniów, 3 tysiące nauczycieli i kilka tysięcy rodziców). Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła (hybrydowa.edu.pl), której misją jest inspirowanie i kreowanie przestrzeni współpracy do tworzenia edukacji przyszłości.

1
Kurs video

Dostępność cyfrowa. Kurs video. Dobre praktyki tworzenia dostępnych stron i poprawne stosowanie atrybutów ARIA

Tomasz Pluta, Michał Wiktor Żmijewski

Obierz kurs na dostępność cyfrową Dostępność cyfrowa w swoim założeniu stawia na eliminację cyfrowych barier, dzięki czemu zapewnia możliwość korzystania z zasobów Internetu jak najszerszemu gronu użytkowników. To, jak dokładnie powinien wyglądać dostępny cyfrowo serwis internetowy, zdefiniowała grupa W3C w dokumentacji WAI-ARIA. Jeśli ta nazwa jest Ci obca, wiedz, że WAI-ARIA to połączenie dwóch rzeczy: inicjatywy WAI (Web Accessibility Initiative) i specyfikacji ARIA (Accessible Rich Internet Applications). ARIA stanowi dodatkową warstwę atrybutów do znaczników HTML i umożliwia technologiom asystującym interpretację roli, właściwości lub stanu wybranego elementu. Co to oznacza w praktyce? W ujęciu cyfrowym technologie asystujące wspierają osoby niepełnosprawne w codziennych czynnościach, zapewniając im większą niezależność. W tej klasie technologii znajdziemy takie oprogramowanie jak czytniki ekranu, syntezatory mowy, programy głosowe współpracujące z przeglądarkami graficznymi, a także sprzęt: alternatywne klawiatury i urządzenia wskazujące. Atrybuty ARIA przekazują do aplikacji asystującej informacje o roli, stanie lub właściwości danego elementu. Zestaw atrybutów ARIA połączony z kodem HTML wspiera narzędzia pomocnicze w rozumieniu zawartości strony i odgrywa ważną rolę w dążeniu do zapewnienia dostępności cyfrowej w sieci. Nie czekaj, poznaj dobre praktyki WAI-ARIA i twórz aplikacje przeznaczone dla każdego! W trakcie naszego profesjonalnego szkolenia: Poznasz zasady tworzenia wygodnej i zrozumiałej dla użytkowników nawigacji Nauczysz się tworzenia stron o poprawnej logicznie strukturze Dowiesz się, jak stosować atrybuty WAI-ARIA Nauczysz się zarządzać dynamicznymi regionami na stronie Zweryfikujesz dostępność cyfrową strony internetowej Nabędziesz umiejętność weryfikowania poprawności struktury HTML Nauczysz się przeprowadzać testy manualne strony internetowej Dowiesz się, jak napisać poprawny semantycznie kod HTML Nauczysz się stosować semantyczne znaczniki HTML Zdobędziesz wiedzę na temat zastosowania ról, właściwości i stanów WAI-ARIA Dostępność cyfrowa. Kurs video. Dobre praktyki tworzenia dostępnych stron i poprawne stosowanie atrybutów ARIA jest przewidziany dla osób zajmujących się tworzeniem stron internetowych i wymaga podstawowej znajomości HTML. Szkolenie będzie stanowić dobre uzupełnienie wiedzy zarówno dla osób z dużym doświadczeniem, jak i tych stawiających pierwsze kroki w obszarze tworzenia stron internetowych. Nauczysz się tworzyć poprawny semantycznie kod HTML i prawidłowo opisywać elementy strony. Dowiesz się, jak zarządzać dynamicznymi regionami na stronie, i poznasz trzy główne komponenty ARIA: role, stany i właściwości. Dzięki zdobytej wiedzy ocenisz dostępność istniejących stron internetowych i będziesz wiedzieć, jak samodzielnie stworzyć dostępną stronę WWW w odniesieniu do zasad WAI-ARIA. Zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku od 2020 roku wszystkie portale, strony i aplikacje internetowe podmiotów publicznych muszą spełniać wymogi dostępności cyfrowej. Zatem znajomość dostępności cyfrowej jest bardzo pożądana na rynku pracy i każdy projektant UI i programista powinien znać wytyczne dotyczące dostępności oprogramowania użytkownika: przeglądarek, aplikacji i urządzeń służących do odczytywania treści cyfrowych. Ustawy, wytyczne i rynek pracy to jedno, ale pamiętajmy, że stosowanie zasad dostępności cyfrowej uczy przede wszystkim empatii i daje szansę osobom z niepełnosprawnościami na bardziej samodzielne i niezależne życie. Zachęcamy także do zapoznania się z pozostałymi szkoleniami z serii o dostępności cyfrowej: Dostępność cyfrowa. Kurs video. Wprowadzenie do tematyki i wytycznych WCAG 2.1 Dostępność cyfrowa. Kurs video. Narzędzie walidacyjne i tworzenie dostępnych treści

2
Kurs video

Dostępność cyfrowa. Kurs video. Narzędzie walidacyjne i tworzenie dostępnych treści

Tomasz Pluta, Michał Wiktor Żmijewski

Obierz kurs na dostępność cyfrową Nowe technologie i zasoby Internetu zdecydowanie ułatwiają codzienne funkcjonowanie w niemal każdym obszarze życia. Czy jednak wszyscy mogą korzystać z tych dobrodziejstw w równym stopniu? Na świecie aż miliard ludzi zmaga się z niepełnosprawnością i napotyka bariery również w sieci. Nieodpowiedni kontrast, brak możliwości nawigowania po stronie myszą, klawiaturą czy za pomocą czytnika tekstu to zaledwie kilka przykładów. Dziedzinę, której celem jest eliminacja tych cyfrowych barier, nazywamy dostępnością cyfrową. Zgodnie z jej założeniami dostępny serwis internetowy jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników, bez wykluczania żadnej grupy ze względu na poziom niepełnosprawności, podeszły wiek, ograniczenia sprzętowe lub słabe łącze internetowe. Większość stron składa się z tekstów, dokumentów i multimediów, stąd nie można ich pominąć podczas tworzenia dostępnych cyfrowo treści. Jak zatem sprawić, by dokumenty spełniały kryteria dostępności? To proste - należy pamiętać, dla kogo się je tworzy, i zadbać o czytelną, zrozumiałą strukturę tekstu. Już przy bardzo niewielkim wysiłku można zapewnić, by skan dokumentu zapisany w formacie PDF spełniał wymogi dostępności cyfrowej i umożliwiał przeszukiwanie zawartości. Z kolei multimedia da się ujarzmić za pomocą audiodeskrypcji, napisów do wideo i transkrypcji tekstowej. Projektuj treści dla jak najszerszego grona osób. Poznaj kryteria dostępności i twórz dokumenty i multimedia dostępne cyfrowo! W trakcie naszego profesjonalnego szkolenia: Nauczysz się przeprowadzać audyt strony internetowej pod kątem dostępności cyfrowej Stworzysz deklarację dostępności i raport oceny zgodności (WCAG-EM) Dowiesz się, jak tworzyć dostępne cyfrowo dokumenty tekstowe Poznasz metody raportowania zgodnie z metodologią WCAG-EM Przyswoisz obsługę przydatnych walidatorów, w tym Wave Dowiesz się, jak opracować skany dokumentów, by były dostępne cyfrowo Poznasz zasady tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów Word i PDF Nauczysz się weryfikować poprawność dokumentów tekstowych za pomocą wbudowanego narzędzia edytora Word Dowiesz się, jak weryfikować poprawność dokumentów PDF poprzez program Acrobat Przećwiczysz weryfikowanie poprawności dokumentów PDF przy użyciu darmowego oprogramowania PAC3 (Free PDF Accessibility Checker) Nauczysz się eliminować problemy dostępności cyfrowej w treści dokumentów PDF Co więcej... Nabędziesz umiejętność obróbki dokumentów PDF zawierających skany, aby były dostępne cyfrowo, a w szczególności umożliwiały użytkownikom wyszukiwanie w treści Nauczysz się tworzyć napisy i audiodeskrypcję do treści multimedialnych Dostępność cyfrowa. Kurs video. Narzędzia walidacyjne i tworzenie dostępnych treści stanowi dawkę solidnej teoretycznej wiedzy od podstaw po poziom średnio zaawansowany. W ramach pierwszych lekcji czeka Cię staranne wprowadzenie do tematyki dostępności cyfrowej. Uwaga! Wprowadzenie jest ujednolicone dla wszystkich trzech kursów z serii o dostępności cyfrowej, dzięki temu szkolenie możesz rozpocząć bez wcześniejszego przygotowania. W następnych modułach poznasz narzędzia walidacyjne i automatyczne walidatory stron. Dowiesz się, jak wykonać raport i jak przeprowadzić audyt według metod WCAG-EM. Z kolejnych rozdziałów nauczysz się tworzyć dostępne dokumenty tekstowe i PDF według obowiązujących kryteriów. Na koniec nabędziesz elementarną wiedzę na temat tworzenia dostępnych multimediów, w tym napisów i audiodeskrypcji. Zdobyte podczas kursu umiejętności pozwolą Ci na dokonanie samodzielnej oceny dostępności stron internetowych. Fundamentalna wiedza o tworzeniu dostępnych treści cyfrowych będzie przydatna zarówno dla osób decyzyjnych zamawiających usługi na zewnątrz, jak i audytorów, twórców treści i programistów. Po ukończeniu szkolenia sprawnie ocenisz, czy treści, z którymi pracujesz, spełniają wymogi dostępności, a także będziesz wiedzieć, jak tworzyć poprawne dokumenty tekstowe. Ten kurs jest drugą częścią przewodnika po dostępności cyfrowej - z ukierunkowaniem na dostępność dokumentów i treści multimedialnych. Jeśli chcesz zgłębić teorię dotyczącą kryteriów dostępności według WCAG 2.1, sprawdź koniecznie pierwszą część serii: Dostępność cyfrowa. Kurs video. Wprowadzenie do tematyki i wytycznych WCAG 2.1.

3
Kurs video

Dostępność cyfrowa. Kurs video. Wprowadzenie do tematyki i wytycznych WCAG 2.1

Michał Wiktor Żmijewski, Tomasz Pluta, Mariusz Borowski

Obierz kurs na dostępność cyfrową Nowe technologie i zasoby Internetu zdecydowanie ułatwiają codzienne funkcjonowanie w niemal każdym obszarze życia. Czy wszyscy jednak mogą korzystać z tych dobrodziejstw w równym stopniu? Na świecie aż miliard ludzi zmaga się z niepełnosprawnością i napotyka bariery również w sieci. Nieodpowiedni kontrast, brak możliwości nawigowania po stronie myszą, klawiaturą czy za pomocą czytnika tekstu to zaledwie kilka przykładów. Dziedzinę, której celem jest eliminacja tych cyfrowych barier, nazywamy dostępnością cyfrową. Zgodnie z jej założeniami dostępny serwis internetowy jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników, bez wykluczania żadnej grupy ze względu na poziom niepełnosprawności, podeszły wiek, ograniczenia sprzętowe lub słabe łącze internetowe. Jak zatem jest z tą dostępnością w Internecie? Obecnie wszystkie portale, strony i aplikacje internetowe podmiotów publicznych muszą spełniać wymogi dostępności cyfrowej zgodnie z dokumentacją WCAG. To znaczy, że serwisy należy tak projektować, by użytkownik mógł z łatwością po nich nawigować i odczytywać zamieszczone treści. Ponadto strony te muszą być obsługiwane na różnych urządzeniach, w tym mobilnych, i przy użyciu rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnością ruchową, niewidome lub z innymi ograniczeniami. Dzięki temu kursowi dowiesz się, jak przejść od słów do czynów i wprowadzić kryteria WCAG 2.1 w życie. Zadbaj o elastyczny, funkcjonalny interfejs i czytelną treść dostępną w różnych warunkach i dla każdego użytkownika! W trakcie naszego profesjonalnego szkolenia: Poznasz ustawę o dostępności cyfrowej (obowiązki, kogo dotyczy, jakie są kary) Opanujesz wiedzę dotyczącą zasad dostępności według WCAG 2.1 - czym jest postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość i solidność Przyswoisz wytyczne i kryteria sukcesu według WCAG 2.1 i WCAG 2.2 Nabędziesz umiejętności prowadzenia testów manualnych według Karla Grovesa Nauczysz się przeprowadzać testy manualne strony internetowej Poznasz technologie asystujące dla osób niepełnosprawnych Dostępność cyfrowa. Kurs video. Wprowadzenie do tematyki i wytycznych WCAG 2.1 to kurs poświęcony w dużej mierze empatii. Na podstawie omówionych zasad i przykładów nauczysz się tworzyć dostępne cyfrowo rozwiązania, które realnie odpowiadają na problemy użytkowników. Nie znajdziesz tu pustego odhaczania formalnych wymagań bez zrozumienia ludzkich potrzeb. Zdobyta podczas kursu wiedza przyda się do samodzielnej oceny dostępności cyfrowej stron internetowych zarówno przez klientów, jak i wykonawców, czyli audytorów, programistów i designerów.