Helion


Joanna Kadłubska

Otoczenie organizacyjne a uwarunkowania społeczno-gospodarcze (red.) Joanna Nowakowska- Grunt, Ireneusz Miciuła
Wybrane aspekty badawcze. Gospodarka, Zarządzanie, Innowacje TOM I (red.) Ireneusz Miciuła